Μέσω αναλυτών, οι σταθμοί θα είναι σε θέση να προβαίνουν στη μέτρηση των επιπέδων του διοξειδίου του άνθρακα, των οξειδίων του αζώτου, των αιωρούμενων σωματιδίων (PM) και άλλων ρύπων.

Παράλληλα, ο μετρητής επιπέδων θορύβου θα δίνει τα δικά του στοιχεία θορύβου σε db, ενώ ένα σύστημα μετεωρολογικών αισθητήρων θα παρέχει στοιχεία για τυχόν βροχόπτωση, για την κατεύθυνση του ανέμου, την υγρασία, τη θερμοκρασία κ.α.
Σημειώνεται ότι η τοποθέτηση της παραπάνω υποδομής έχει ήδη ολοκληρωθεί σε άλλα μεγάλα λιμάνια ή έχει δρομολογηθεί η προμήθειά της.

Ειδικά, το λιμάνι της Αμβέρσας έχει προχωρήσει ακόμη παραπέρα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, απαγορεύοντας την είσοδο ρυπογόνων φορτηγών, ενώ, παράλληλα, η αστυνομία προβαίνει σε ελέγχους των φορτηγών που κατευθύνονται στο λιμάνι. Μεταξύ των ελέγχων περιλαμβάνεται και η περίπτωση διακοπής παροχής του adblue στα σύγχρονα φορτηγά πηγή