Τρίτη 31 Μαΐου 2022

Καταργείται η διάταξη για τις "αποφάσεις δια περιφοράς" ! Ωχ...


Το άρθρο 48 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατετέθη στη Βουλή τη νύχτα της Δευτέρας 30ηςΜαΐου, καταργεί το έκτακτο νομικό πλαίσιο της πανδημίας ειδικά για τον τρόπο λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α.και των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων τους.

Συγκεκριμένα, το κατατεθέν άρθρο 48 προβλέπει:
«Η παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (Α’ 169), περί τρόπου λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων τους, ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙαπό την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
Η καταργούμενηπαράγραφος, όπως είχε αντικατασταθεί και ίσχυε, μέχρι τώρα ορίζει τα εξής:
«1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. A’ και B’ βαθμού και των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του ν.3852/2010,
β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
γ) είτε δια ζώσης
δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των Διοικητικών Συμβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των Διοικητικών Συμβουλίων της παρ.1, που ήδη έλαβαν χώρα με έναν από τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται νόμιμες.»

Μπορείτε να δείτε το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ και την ΕΚΘΕΣΗ που το συνοδεύει

Εργαστήριο "Πράσινες Πόλεις-Ανθεκτικές Κοινότητες"


"Πως πρέπει να επανα-προσεγγίσουμε το σχεδιασμό του δημόσιου χώρου ώστε να επιτευχθεί η επανασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση;"

"Πως ενισχύεται η αίσθηση της γειτονιάς και η σύνδεση των κατοίκων με αυτή;"

Καλές πρακτικές εντός και εκτός Ελλάδας μας δείχνουν ότι οι αστικοί χώροι πρασίνου μπορούν να λειτουργήσουν ως ‘κέντρα’ αστικής καλλιέργειας, συλλογικών δράσεων, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, προωθώντας ένα νέο τρόπο αστικής ζωής. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αρχές της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας New European Bauhaus, προτάσσοντας την αισθητική, τη συμπερίληψη και συμμετοχικότητα, επιπλέον των προκλήσεων που άπτονται της βιωσιμότητας.

Η Οργάνωση Γη, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας και σε συνεργασία με το EU Climate Pact, φέρνει κοντά εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, της επιστημονικής κοινότητας, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανοίγοντας ένα διάλογο για την υιοθέτηση νέων λύσεων ως προς την ανάπτυξη του αστικού πρασίνου αλλά και τη διαχείριση των υφιστάμενων πράσινων δημόσιων χώρων.
Το εργαστήριο "Πράσινες Πόλεις-Ανθεκτικές Κοινότητες" θα πραγματοποιηθεί στο Κ44, Κωνσταντινουπόλεως 44, Αθήνα και διαδικτυακά μέσω Facebook Live. εδώ

Σημαντική απόφαση του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας για τους εργαζομένους covid19

Σημαντική για τους εργαζομένους covid19 είναι η ομόφωνη απόφαση (30-5-2922) του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας. 
Οι εργαζομένοι covid, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου εσωτερικών, δεν θα ανανέωναν τη σύμβαση τους στις 31 Μαϊου. 
Η δημοτική αρχή Κερατσινίου Δραπετσώνας και το δημοτικό συμβούλιο, για μια ακόμη φορά,  στάθηκαν δίπλα στους εργαζομένους, αψηφώντας δυσκολίες του νομικού πλαισίου! Αποφάσισαν ότι οι εργαζόμενοι πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του δήμου.

<Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την απόφαση ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ :
1.) Αποδέχεται πλήρως  την ΑΓΩΓΗ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ covid.
2.) ΔΗΛΩΝΕΙ ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι εξυπηρετούν ΠΑΓΙΕΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ του ΔΗΜΟΥ.
3.) Παρίσταται δια της ΝΟΜΙΚΗΣ του ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με οποιονδήποτε ΗΘΙΚΟ και ΝΟΜΙΚΟ ΤΡΟΠΟ στον ΑΓΩΝΑ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για ΜΟΝΙΜΗ και ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
4.) ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ότι ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΕΦΕΣΗ σε περίπτωση ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
5.) ΖΗΤΑ την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ των ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ώστε να ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ και να ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ με ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ τις ανάγκες των ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ.>

Κυριακή 29 Μαΐου 2022

"Μία σημαντική έρευνα στα Λιπάσματα..."

Νίκος Μπελαβίλας*.  από τη stagona4u
Στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας προχωράει μία σημαντική έρευνα για την τεκμηρίωση της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και κοινωνικής αναγκαιότητας του πάρκου και τη διατύπωση σεναρίων χρήσεων για την ευρύτερη έκταση της ανάπλασης. 
Εκπονείται από το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος και το Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικής Ανάπτυξης του ΕΜΠ. Έχει τίτλο: «Επιστημονική στήριξη του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στην πολεοδομική έρευνα και τον σχεδιασμό της ζώνης ανάπλασης περιοχής Λιπασμάτων Δραπετσώνας».

Η επιστημονική δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή αναδεικνύει για πρώτη φορά δεδομένα για την κατάσταση των πραγμάτων στον δυτικό Πειραιά. Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας και ο δήμαρχος Χρήστος Βρεττάκος μας έκαναν την τιμή, στην καθηγήτρια Ρένα Κλαμπατσέα και σε εμένα να ζητήσουν τη συμβολή μας και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
Η δημόσια διαβούλευση, ο διάλογος με φορείς και πολίτες είναι σε εξέλιξη και έχει στόχο να υπάρξει μία ευρεία αποδεκτή και επιστημονικά άρτια μελέτη, εργαλείο για την πλήρη περιβαλλοντική και κοινωνική αξιοποίηση του χώρου προς όφελος όχι μόνο του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας αλλά του ευρύτερου Πειραιά.

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Μια θετική εξέλιξη για την πόλη.


   
του Γ. Τσιρίδη*

Με βάση τις πληροφορίες που έχω από τον Νίκο Μπελαβίλα, η μελέτη που κάνει το Πολυτεχνείο για τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας για την βιομηχανική ζώνη των 640 στρεμμάτων θα παραδοθεί σύντομα (εν μέρει) στον δήμο. 
Συγκεκριμένα θα υπάρξουν τρία παραδοτέα. 
Το πρώτο θα έχει μια ανάλυση του χώρου, το δεύτερο θα περιλαμβάνει ένα πακέτο προτάσεων και το τρίτο θα έχει το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο με παρακολούθηση και συμβολή του ΕΜΠ στην σχετική πολεοδομική μελέτη ανάπλασης. 

Το πρώτο παραδοτέο θα φτάσει σύντομα στον δήμο και θα το παρουσιάσει στο ΔΣ το ΕΜΠ.

Παραθέτω περισσότερες λεπτομέρειες γι αυτό το πρώτο παραδοτέο. Θα υπάρξουν πέντε κεφάλαια.
α) πρώτα θα αποδεικνύεται η αναγκαιότητα του πάρκου (με στοιχεία ελλείποντος πρασίνου κτλ).
β) Θα αποδεικνύεται η ανάγκη των νέων χρήσεων γης (πολιτισμού, αναψυχής, παιδείας, υγείας και αθλητισμού).
γ) Θα αναλύεται ο πληθυσμός με τα χαρακτηριστικά της περιοχής, την αξιολόγηση των προβλημάτων, του μορφωτικού επιπέδου, της εργασίας, της υγείας κτλ. στην περιοχή επέμβασης.
δ) Θα αναλύονται οι κοινωνικές υποδομές (σχολεία, μονάδες υγείας, κτλ), θα καταγράφεται τι υπάρχει (ρύποι θαλάσσιοι και αέριοι, μόλυνση κτλ) και θα τεκμηριώνεται η ανάγκης επέμβασης,
ε) Θα καταγράφεται το κοινωνικό αποτύπωμα, τι σημασία έχει ο τόπος για τους ανθρώπους και πώς θα επηρεάσει την ζωή τους.
Όπως γίνεται φανερό, αυτά τα πέντε σημεία του πρώτου παραδοτέου είναι ακριβώς η τεκμηρίωση που χρειάζεται ο δήμος για να αντιμετωπίσει την Εθνική Τράπεζα στο ΣτΕ. 
Υπάρχει η ένσταση της ΕΤΕ για την απαλλοτρίωση του χώρου, όμως το θέμα μας είναι να μην βγουν αντισυνταγματικές οι ρυθμίσεις του 2015 (Λαφαζάνη-Σκουρλέτη) που προβλέπουν συντελεστή δόμησης 0.15 και χρήσεις ήπιες χωρίς μεταποίηση. 
Φυσικά αν μπορούσαμε να έχουμε την πολεοδομική μελέτη ανάπλασης δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. 
Η δημοτική αρχή είχε άλλη (λάθος) εκτίμηση και δεν προχώρησε στην Μελέτη ήδη από το 2017 ή έστω από το 2019 ώστε να κατοχυρώσει τα δικαιώματά μας. Ακόμη και το 2021 την απέρριπτε. 
Ευτυχώς στη συνέχεια αντελήφθη το σφάλμα και το επιδιορθώνει με αυτή την μελέτη του ΕΜΠ. Έστω κι έτσι, λοιπόν, με το πρώτο παραδοτέο, τα επιχειρήματά μας ενισχύονται και βλέπω πιθανό πια ότι οι ρυθμίσεις του 2015 δεν θα εκπέσουν. Μια θετική εξέλιξη για την πόλη.
...
Στη φωτογραφία το εργοστάσιο Λιπασμάτων το 1960. Έτσι ήταν ως το 1999 που λειτουργούσε.

*Γ. Τσιρίδης: δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής δημοτικής κίνησης, πρώην αντιδήμαρχος Δραπετσώνας


ΥΓ. Πολλά ευχαριστώ στον Γ. Τσιρίδη που μπαίνει στο κόπο να ενημερώνει για τα θέματα της ανάπλασης της περιοχής των Λιπασμάτων, καλύπτοντας το έλλειμα της επίσημης ενημέρωσης για το θέμα από τη δημοτική αρχή!

Γενική συνέλευση του "άλλου δρόμου"

Μετά από 2 ή 3 χρόνια η δημοτική κίνηση "άλλος δρόμος" ανακοίνωσε συνέλευση μελών! Εκλογές έρχονται ή τα προβλήματα είναι μεγάλα και η συζήτηση είναι αναγκαία; 
Πάντως... κάλλιο αργά παρά ποτέ!

Η ανακοίνωση:
Γενική Συνέλευση ΜΕΛΩΝ της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Κερατσινίου-Δραπετσώνας "Άλλος Δρόμος"
Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαϊου και ώρα 19.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα Μερκούρη" (Εμμανουήλ Μπενάκη 70, Κερατσίνι)

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Σε άλλο μήκος κύματος η ενημέρωση του δήμου για τη συνάντηση με τον περιφερειάρχη!

Σε άλλο μήκος κύματος η ενημέρωση του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας για τη συνάντηση δημάρχου και περιφερειάρχη! 
Μετά τη χτεσινή ενημέρωση της περιφέρειας  όπως έγραψε το πρωί το Δραπετσίνι (εδώ),
σήμερα το μεσημέρι ο δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας στη δική του ανακοίνωση "επισήμανε τη σημαντική καθυστέρηση που υπάρχει στην υλοποίηση νέων έργων που χρηματοδοτεί η περιφέρεια", και έδωσε την άλλη ματιά για το κλίμα της συνάντησης βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους. 

Βέβαια, έλειπε από την ανακοίνωση μια λέξη για τα έργα που πρόκειται να γίνουν στο Σχιστό και έχουν σχέση με το εργοστάσιο ανακύκλωσης σκουπιδιών, το οποίο θα γίνει με ΣΔΙΤ και θα ανήκει σε ιδιώτες! 
Σε κάθε περίπτωση, κάθε αναφορά στο σημαντικό αυτό θέμα του εργοστασίου, το οποίο εργοστάσιο θα αλλάξει την περιοχή μας για 30 χρόνια,  ενισχύει τον αγώνα που κάνει ο δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας για τη μη εγκατάσταση, ακόμη μίας βιομηχανικής μονάδας που θα επιβαρύνει λίγο ή πολύ την ήδη κορεσμένη από επιβαρύνσεις περιοχή μας!


Η ανακοίνωση του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας:

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την Παρασκευή (20/05) πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής ανάμεσα στον Περιφερειάρχη Αττικής Γεώργιο Πατούλη και τον Δήμαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνας Χρήστο Βρεττάκο.
Στη συνάντηση ο Δήμαρχος επισήμανε τη σημαντική καθυστέρηση που υπάρχει στην υλοποίηση νέων έργων που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής και αφορούν τον Δήμο.
Το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Σκλαβενίτη που η μελέτη του ξεκίνησε το 2016, προϋπολογισμού 16.000.000€, που η υλοποίηση του είναι κρίσιμη για την πόλη. Ένα έργο που θα αντιμετωπίσει ριζικά τα πλημμυρικά φαινόμενα που εδώ και δεκαετίες εκδηλώνονται στην περιοχή μας και βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την περιουσία των δημοτών.
Την ανακατασκευή του γηπέδου «Ι. Βάζος» στην Δραπετσώνα προϋπολογισμού 5.000.000€ που η σημερινή του εικόνα είναι απαράδεκτη.
Την ασφαλτόστρωση δρόμων του κέντρου της πόλης προϋπολογισμού 1.500.000€.

Ο Δήμαρχος επισήμανε την αναγκαιότητα της επιτάχυνσης των διαδικασιών για την δημοπράτηση αυτών των έργων. Ο Περιφερειάρχης Αττικής δεσμεύτηκε σε αυτή την κατεύθυνση.
Στη συνάντηση παρευρέθηκε και η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ.α. Σταυρούλα Αντωνάκου.

Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Διαδικτυακή συζήτηση για τον πολυχώρο Λιπασμάτων


Διαδικτυακή συζήτηση με αφορμή τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου επισκεπτών για την επόμενη μέρα του Πολυχώρου Λιπασμάτων θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Μαίου 2022 στις 19.00μ.μ.
Οι ομιλητές θα συζητήσουν σχετικά με τα αποτελέσματα, τον συν-σχεδιασμό της επόμενης μέρας του Πολυχώρου και τις δράσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί να γίνουν στην βάση των προτάσεων των επισκεπτών

Η συζήτηση θα μεταδοθεί live στις σελίδες Facebook του Πολυχώρου Λιπασμάτων
Ομιλητές θα είναι:

Στους 20 πρώτους της Κ.Ε. του Πασόκ ο Π. Καμάς


Ο Κερατσινιώτης, δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της δημοτικής κίνησης "Αλλάζουμε" Παντ. Καμάς βρίσκεται στην πρώτη 20σάδα των μελών του ΠΑΣΟΚ που εκλέχτηκαν στην κεντρική επιτροπή του κόμματος μετά το συνέδριο του περασμένου Σαββατοκύριακου.
Ο Παντ, Καμάς εκλέχτηκε στην 18 θέση! Η επιτυχία είναι πολύ μεγάλη, εάν συνυπολογιστεί ότι στην πρώτη εικοσάδα βρίσκονται  γνωστά στελέχη του πασοκ που πρωταγωνιστούν στην κεντρική σκηνή τα τελευταία χρόνια!

Οι σύνεδροι έδειξαν εμπιστοσύνη, τίμησαν τον Π. Καμά και του έδωσαν την "εντολή" να τους εκπροσωπήσει στο ανώτερο καθοδηγητικό όργανο του Πασοκ!, του ΠΑΣΟΚ που μοιάζει σαν να ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες του! 
Όσοι γνωρίζουν τον Π. Καμά είναι σίγουροι ότι θα φέρει στην κεντρική επιτροπή και τον αέρα της τοπικής αυτοδιοίκησης που υπηρετεί, με πάθος, τα τελευταία χρόνια και θα αγωνιστεί για τα μεγάλα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος στα οποία η περιοχή μας βρίσκεται, αρνητικά, στις πρώτες θέσεις!
Καλή επιτυχία!

Στην κεντρική επιτροπή εκλέχτηκε και η Κερατσινιώτισσα Ευανθία Ζούπη. 

Τ αναλυτικά, τελικά αποτελέσματα εδώ

Νέα συνάντηση, νέα έργα!

Νέα συνάντηση του περιφερειάρχη Αττικής με τον δήμαρχο Κερατσινίου Δραπετσώνας για τα έργα που χρηματοδοτεί η περιφέρεια Αττικής στο δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας, αλλά και για τα έργα που πρόκειται να χρηματοδοτήσει. 
Στο "χαρούμενο" δελτίο τύπου της περιφέρειας Αττικής, ενώ αναφέρονται πολλά σημαντικά που έγιναν ή θα γίνουν στην περιοχή δεν υπάρχει λέξη για το μεγάλο έργο, το τεράστιο εργοστάσιο αποβλήτων που αναμένεται να κατασκευάσει η περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ στο Σχιστό. 
Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό, για το καλό της πόλης, να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού! Όμως, η  συζήτηση για το εργοστάσιο ανακύκλωσης αποβλήτων, έργο είναι και αυτό, γιατί δεν μπαίνει στην ατζέντα;  ...ή πιο σωστά,  γιατί δεν υπάρχει λέξη στην ανακοίνωση για το έργο;   
...
Αναμένεται και η ενημέρωση από τον δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας! . 

Η ενημέρωση από την περιφέρεια:
Ευρεία συζήτηση για την επιτάχυνση των υπό εκτέλεση έργων που πραγματοποιούνται στον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας και χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και τις δυνατότητες για επιπλέον παρεμβάσεις, είχε ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης και η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σ. Αντωνάκου στη συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Χ. Βρεττάκο.

Πρόκειται για έργα που σχετίζονται με την αντιπλημμυρική θωράκιση και τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων, τη βελτίωση εγκαταστάσεων άθλησης, αλλά και ευρείες αναπλάσεις.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για το μεγάλο έργο ανάπλασης που εκτελεί η Περιφέρεια, στην περιοχή Καστράκι συνολικού προϋπολογισμού 3.5 εκ. ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την ανακατασκευή και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου συνολικού εμβαδού 20.883 τ.μ, την αποπεράτωση του υφιστάμενου αναψυκτηρίου και ανοικτού κυκλικού υπαίθριου θεάτρου, αλλά και την κατασκευή νέας παιδικής χαράς.

Κυριακή 22 Μαΐου 2022

Yoga στα Λιπάσματα (είσοδος ελεύθερη)


Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Ιουνίου
πραγματοποιείται το 2° Navasana Yoga Festival στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, σε συνεργασία με το Reiki Wellness και με την ευγενική στήριξη του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας !
Το μόνο που χρειάζεστε είναι να είστε "ανοιχτοί" και να εμπιστευθείτε το "τιμόνι" στην μαγευτική Ρόζα Ποιμενίδου Navasana Yoga Amfiali Shala. Θα σας καθοδηγήσει και θα σας ξεκουράσει - με όλη την σημασία της λέξης.
Δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία και βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη!

Όποιος/α θέλει μπορεί να προσφέρει:
Συλλογή:
• Τρόφιμα μακράς διαρκείας, όπου θα προσφερθούν στο «Σπίτι της Καρδιάς», το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσφέρει στήριξη σε όποιον το έχει ανάγκη εντός και εκτός Ελλάδας.
• Ζωοτροφές για σκυλάκια και γατάκια, για την ομάδα εθελοντών «Τα φοβισμένα αδεσποτάκια Νεάπολης», στη Νίκαια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

Σχολεία στο Κερατσίνι απειλούνται με διακοπή ηλεκτροδότησης

Λογαριασμοί ΔΕΗ - λαιμητόμοι όχι μόνο για τα φτωχά και μικρομεσαία νοικοκυριά και επιχειρήσεις , αλλά ακόμα και για δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία που βρίσκονται πια στο στόχαστρο της αδιανόητης ενεργειακής ακρίβειας, για την οποία η κυβέρνηση έχει προσφέρει μόνο μεγαλοστομίες.

Δύο ειδοποιητήρια διακοπών ηλεκτροδότησης σε δημοτικό και νηπιαγωγείο παρουσίασε ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Χρήστος Βρεττάκος.

O δήμαρχος έκανε γνωστό ότι στο στόχαστρο μπήκαν και τα σχολικά κτίρια, αφού στα χέρια της δημοτικής αρχής έφθασαν δύο ειδοποιητήρια διακοπών ρεύματος για σχολεία της πόλης, σε μια εποχή μάλιστα που οι κρατικές χρηματοδοτήσεις για τα σχολεία είναι μειωμένες και πολλές φορές δεν φτάνουν ούτε για τους λογαριασμούς. Πρόκειται για το 7ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου και το 26ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου.

Για τo εκκλησάκι στα Λιπάσματα!

Συντάκτης:  Λάκης Ιγνατιάδης από  stagona4u

<Σεραφείμ Πειραιώς, Βρεττάκος Κερατσινίου Δραπετσώνας και η γλυκύτατη Παναγιά, μα τι ωραία ατμόσφαιρα καλέ....α, ναι, μαζί τους και η Αγία Ειρήνη των Λιπασμάτων, μεγάλη η χάρη της!             
 
Δεν είναι λίγο περίεργο που δεν είδαμε μέχρι σήμερα καμία ανάρτηση της Δημ.Αρχής στα δικά της μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μία εκδήλωση στις 4.5 που παρευρέθηκε ο δήμαρχος Χρήστος Βρεττάκος και αρκετοί αντιδήμαρχοι; Και που παρευρέθηκαν επίσης και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Β' Πειραιώς Ν.Κασιμάτη και Γ.Ραγκούσης όπως και άλλοι πολιτευτές από άλλα κόμματα.

Απόσπασμα από το ρεπορτάζ:
Στο χώρο των λιπασμάτων την Τετάρτη 04/05/22 και ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκαν θυρανοίξια στο μικρό εκκλησάκι που ονομάστηκε Αγία Ειρήνη και γιορτάζει σήμερα. Τον αγιασμό τον έκανε ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ
Ο Σεραφείμ ανάμεσα στα άλλα τόνισε; “Μπορούμε να γίνουμε όλοι μας διαπρύσιοι κήρυκες της Ειρήνης”.
Με μπροστάρη το Δήμαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνας Χρήστο Βρεττάκο και με όλο το δημοτικό συμβούλιο που έδωσε βροντερό παρόν ( Σ.Δ, αυτό δεν αληθεύει, λιγότεροι ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι που παρευρεθήκαν από αυτούς που δεν επέλεξαν να ήταν εκεί).
Ηταν ένα κομμάτι της ανάπλασης που έπρεπε να υπάρχει εκκλησάκι για την παράδοση μας τα ήθη και τα έθιμα.
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ Σεραφείμ στο τέλος προσέφερε μία εικόνα της Παναγίας στο Δήμαρχο κύριο Χρήστο Βρεττάκο για όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβάλει η δημοτική αρχή αφού «ένα όνειρο ζωής, ένα όνειρο αγάπης, ένα όνειρο στοργής», «γίνεται πραγματικότητα στον όμορφο χώρο της Πειραϊκής ακτής», όπως χαρακτηριστικά είπε. η συνέχεια του άρθρου εδώ

Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Εκδηλώσεις Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων


Την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 ξεκινούν οι φετινές εκδηλώσεις Μνήμης για τη Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου που διοργανώνει-συμμετέχει η Ένωση Ποντίων Πειραιώς-Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
Συγκεκριμένα στις 19:00 στο Μνημείο Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου «Πυρρίχιο Πέταγμα» στον Πειραιά, θα συμμετάσχει στην Εκδήλωση Μνήμης που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πειραιώς και ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Ν. Ελλάδος & Νήσων της Π.Ο.Ε., καταθέτοντας στεφάνι.

2. Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 20:30, στην Πλατεία Κύπρου Κερατσινίου (έναντι του Δημαρχείου), διοργανώνει υπό την αιγίδα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας εκδήλωση με τίτλο «Θυσία Ελευθερίας», ένα αφιέρωμα στη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου μέσα από εικαστικές δημιουργίες, απαγγελίες, τραγούδι, χορό και θεατρικά δρώμενα, σε κείμενα και υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Ηρακλή Παπαγιαννίδη.

3. Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 19:00 στην Πλατεία Συντάγματος Κεντρική Εκδήλωση Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

4. Την Κυριακή 22 Μαΐου στις 8:30 το πρωί, στον Ι. Ναό Αγίου Παντελεήμωνος Δραπετσώνας θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέηση για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Στη συνέχεια, στο Πνευματικό Κέντρο του ιερού ναού, θα ακολουθήσει εκδήλωση για τη θλιβερή επέτειο, όπου η Ένωση Ποντίων Πειραιώς θα παρουσιάσει το συγκλονιστικό κείμενο «Ζώσα Μνήμη» του αρθρογράφου του pontosnews.gr Θεόφιλου Πουταχίδη.

Κυριακή 15 Μαΐου 2022

Στις επόμενες δημοτικές εκλογές θα υπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι;

Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 (ώρα έναρξης: 15:00 και ώρα λήξης 16.00) θα γίνει η 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια περιφοράς. Η ψήφος θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε συγκεκριμένη διεύθυνση.

Ποιο είναι το περίεργο θα ρωτήσει κάποιος; Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα ανοίξουν το κινητό τους και θα ψηφίσουν, άλλωστε το προβλέπει και ο νόμος! Στην πρόσκληση αναφέρεται ως αιτία της νόμιμης μεν, μη διαζώσης δε συνεδρίασης, τα «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους». Βέβαια, ενώ στα γήπεδα και στα καταστήματα επιτρέπεται πληρότητα 100%, στα μέρη μας, ακόμη,  γίνονται συνεδριάσεις δια περιφοράς και  με το σταγονόμετρο δια-ζώσης !

Στη διαδικασία, "συνεδρίασης δια περιφοράς" δεν συζητιούνται τα θέματα, οι δημοτικοί σύμβουλοι διαβάζουν τον τίτλο των θεμάτων, συνήθως δεν έχουν απορίες, αλλά και να έχουν δεν θα τις ρωτήσουν (δεν υπάρχει ζωντανός διάλογος), δεν θα βοηθήσουν με ιδέες και προτάσεις στην βελτίωση των τελικών αποφάσεων και στο τέλος της ημέρας θα στείλουν τη ψήφο τους για να μετρηθεί και να προχωρήσουν,  "ψιλά γράμματα" δηλαδή. Το θέμα είναι: η "διεκπεραίωσις" να γίνει!

1.413 ευρώ λογαριασμός, 1.227 ευρώ ρήτρα αναπροσαρμογής


1.413 ευρώ λογαριασμός, 1.227 ευρώ ρήτρα αναπροσαρμογής – Είστε κλέφτες
Αυτή δεν είναι λεηλασία! Αυτή είναι ληστεία! Κλεψιά! Μια αρπαγή που εμφανίζεται …«νόμιμη». Με κρατική σφραγίδα. Με υπογραφή της κυβέρνησης..
Αυτή δεν είναι λεηλασία! Αυτή είναι ληστεία! Κλεψιά! Μια αρπαγή που εμφανίζεται …«νόμιμη». Με κρατική σφραγίδα. Με υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Εκκαθαριστικός λογαριασμός της ΔΕΗ που έλαβε ζευγάρι ηλικιωμένων για σπίτι 87 τ.μ στη Μεταμόρφωση Αττικής ανήλθε στο αστρονομικό ποσό των 1.413 ευρώ!
Όμως το εξωφρενικό στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι από το πόσο των 1.413 ευρώ τα 1.227,02 αφορούν την πληρωμή της ληστρικής ρήτρας αναπροσαρμογής που έχουν επιβάλλει οι κυβερνώντες στους λογαριασμούς των λαϊκών νοικοκυριών!

Σάββατο 14 Μαΐου 2022

Βρεττάκος Χρ.: "...αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί θα κλείσω τα σχολεία της περιοχής."

Ανυπόφορη η δυσοσμία στη Δραπετσώνα!


Επιστρέφει στη Δραπετσώνα το απελπιστικό σκηνικό της μόλυνσης και της ανυπόφορης κακοσμίας...
Μαθητές και δάσκαλοι παραπονούνται ήδη για πονοκεφάλους και ζαλάδες, ενώ ο Δήμαρχος της πόλης προειδοποιεί ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί θα κλείσει τα σχολεία της περιοχής.


Πέμπτη 12 Μαΐου 2022

Μουσικός ιστορικός περίπατος στη Δραπετσώνα


Η Μουσική ως Γέφυρα Μνήμης: Πολιτισμικοί διάλογοι με αφορμή τη Μικρασιατική καταστροφή

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή εξετάζεται η σχέση εκτοπισμού, μουσικής δημιουργίας και αστικού τοπίου στον Πειραιά των αρχών του 20ου αιώνα και του σήμερα.
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Σωματείο «Φίλοι του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών» διοργανώνουν διήμερο εκδηλώσεων με θέμα «Η Μουσική ως Γέφυρα Μνήμης – διαπολιτισμικοί και διαγενεακοί διάλογοι στο τοπίο του προσφυγικού Πειραιά». Στο πλαίσιο του διημέρου, το Σάββατο 14 Μαΐου, ώρα 10:00-14:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά Επιστημονικό Συνέδριο και 
την Κυριακή 15 Μαΐου ώρα 11:00-13.30 θα πραγματοποιηθεί μουσικός ιστορικός περίπατος στην περιοχή της Δραπετσώνας.

Την Κυριακή, 15 Μαΐου 
Μουσικός ιστορικός περίπατος στη Δραπετσώνα 
Συνάντηση: 11.00, απέναντι από την πλατεία Αγίου Διονυσίου Πειραιά (Θεσμοφορίου και Ακτής Κονδύλη)

Στον περίπατο θα μας μιλήσουν οι: Κωστής Γκοτσινάς, Επιστημονικό Μέλος Γαλλικής Σχολής Αθήνας Ελένη Κυραμαργιού, Εντεταλμένη Ερευνήτρια Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Αλεξάνδρα Μούργου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Βασίλης Πισιμίσης, Μελετητής/ Συλλέκτης

Μουσική θα παίξουν οι: Στέφανος Φίλος (βιολί) Δημήτρης Μικέλης (ούτι, μπουζούκι) Ζαφειρίου Κώστας (μπουζούκι) Παύλος Εμμανουηλίδης (κιθάρα) (Μουσική επιμέλεια: Χαρούλα Τσαλπαρά, ΑΜΚΕ Απτάλικο)

Το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων


Το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, το Σάββατο 14 Μαΐου και τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, την Τετάρτη 18 Μαΐου με μια σειρά δράσεων για τους επισκέπτες του.


Σάββατο 14 Μαΐου
Το Μουσείο συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, το Σάββατο 14 Μαΐου με εκτεταμένο ωράριο λειτουργίας των εκθεσιακών χώρων του από τις 8 το πρωί έως τα μεσάνυχτα και ελεύθερη είσοδο από τις 8 το βράδυ κι έπειτα. Τις ίδιες ώρες θα λειτουργεί το εστιατόριο του δευτέρου ορόφου.
Οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν υπό το βραδινό φως τα αριστουργήματα των συλλογών του.
Την ίδια μέρα, στο πλαίσιο της δράσης «Τι σημαίνει για σένα το Μουσείο Ακρόπολης;», θα προβληθούν σε μεγάλη οθόνη μέσα στο Μουσείο οι πιο αντιπροσωπευτικές απαντήσεις που έλαβε πρόσφατα από τους επισκέπτες του.

Τετάρτη 18 Μαΐου
Τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, Τετάρτη 18 Μαΐου, το Μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
Η φετινή θεματική είναι «Η δύναμη των μουσείων» και επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής μέσω της εκπαίδευσης, καθώς και στην καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και την προσβασιμότητα.
Με αυτή την ευκαιρία, το Μουσείο θα προσφέρει στους ενήλικους επισκέπτες του δύο νέες παρουσιάσεις με θέμα «Κρυφές ιστορίες διασποράς» και «Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης. Νέες διαδραστικές εφαρμογές», ενώ θα διαθέτει για τις οικογένειες το νέο έντυπο «Τα γλυπτά του Παρθενώνα. 6 μικρές ιστορίες χωρισμού».

Παρουσίαση με θέμα «Κρυφές ιστορίες διασποράς»
Είναι παγκόσμια γνωστό ότι σχεδόν τα μισά γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο, αποτέλεσμα της λεηλασίας του μνημείου από τα συνεργεία του Τόμας Μπρους, λόρδου του Έλγιν, στις αρχές του 19ου αιώνα.
Υπάρχουν, ωστόσο, και μικρότερα θραύσματα αλλά και άλλες αρχαιότητες της Ακρόπολης, που σήμερα είναι διασκορπισμένες σε διάφορα ευρωπαϊκά Μουσεία. Πώς, όμως, βρέθηκαν εκεί, ποιές ήταν οι περιπέτειές τους και ποιοί πρωταγωνίστησαν σε αυτές;
Οι αρχαιολόγοι του Μουσείου δίνουν τις απαντήσεις και μας καλούν να ανακαλύψουμε μαζί τους τις, όχι και τόσο γνωστές, ιστορίες διασποράς μερικών από τα πιο σημαντικά έργα της Ακρόπολης.
Ημέρα: 18/5, Αγγλικά: 12:00 & 14:00, Ελληνικά: 17:00 & 18:00
Συμμετοχή: Εγγραφές γίνονται την ημέρα της παρουσίασης στο Γραφείο Πληροφοριών του Μουσείου. Έως 30 επισκέπτες ανά παρουσίαση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;

Η ανακοίνωση του Δημάρχου  Κερατσινίου Δραπετσώνας Χρ. Βρεττάκου για τη δυσοσμία που υπάρχει στη Δραπετσώνα τις τελευταίες ημέρες!


<Τις τελευταίες μέρες η κατάσταση στην Δραπετσώνα είναι αφόρητη. Η δυσοσμία είναι τόσο έντονη σε διάρκεια και ένταση που οι κάτοικοι, ιδιαίτερα στην περιοχή κοντά στο χώρο του πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων και στις εγκαταστάσεις της Oil One, κυριολεκτικά δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρα των σπιτιών τους.
Αυτές οι νέες «μυρωδιές» μας συντροφεύουν από το 2015 που προστέθηκε η νέα βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή.
Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει η κατάσταση στην περιοχή γίνεται ανυπόφορη από την δυσοσμία χωρίς να είναι γνωστό τι επιπτώσεις έχει αυτό στην δημόσια υγεία.
Οι μαθητές των σχολείων που βρίσκονται στη περιοχή δεν μπορούν να κάνουν το μάθημά τους και αντιμετωπίζουν αναπνευστικές δυσκολίες.

Για μια ακόμη φορά η πολιτική προστασία ενημερώθηκε.
Η Περιφέρεια ενημερώθηκε.
Το αρμόδιο υπουργείο ενημερώθηκε ξανά. Και;

Να τους θυμίσουμε λοιπόν ότι η στάση των κατοίκων του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας απέναντι τους θα εξαρτηθεί από τη θέση που θα πάρουν στο ομόφωνο αίτημα της πόλης. Άμεση μετεγκατάσταση της LaFarge και της Oil One από τον οικιστικό ιστό της πόλης.>

Γιουβάλ Νώε Χαράρι: Στην Ουκρανία διακυβεύεται η πορεία της ανθρωπότητας


Με άρθρο του στον Economist, ο Γιουβάλ Νώε Χαράρι εξηγεί τους λόγους που στην Ουκρανία διακυβεύεται η πορεία της ανθρώπινης ιστορίας.
Ο ιστορικός, φιλόσοφος και συγγραφέας αναφέρεται στην απειλή του πολέμου, που τις τελευταίες δεκαετίες δεν επικρέμεται πια πάνω από την ανθρωπότητα, ωστόσο «για να απολαύσουμε την ειρήνη, θα πρέπει όλοι να κάνουμε σωστές επιλογές».

Ακολουθεί το άρθρο του Γιουβάλ Νώε Χαράρι:
Μπορούν οι άνθρωποι να αλλάξουν τον τρόπο συμπεριφοράς τους ή η ιστορία επαναλαμβάνεται ατέρμονα, με τους ανθρώπους να είναι για πάντοτε καταδικασμένοι να αναπαράγουν τραγωδίες του παρελθόντος χωρίς να αλλάζουν τίποτα εκτός από το ντεκόρ;
Μια σχολή σκέψης αρνείται σταθερά τη δυνατότητα αλλαγής. Υποστηρίζει ότι ο κόσμος είναι μια ζούγκλα, ότι οι ισχυροί λυμαίνονται τους αδύναμους και ότι το μόνο πράγμα που εμποδίζει μια χώρα να κατακρεουργήσει μια άλλη είναι η στρατιωτική δύναμη. Έτσι ήταν πάντα, και έτσι θα είναι. Όσοι δεν πιστεύουν στο νόμο της ζούγκλας δεν αυταπατώνται απλώς, αλλά θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους την ύπαρξη. Δεν θα επιβιώσουν για πολύ.
Μια άλλη σχολή σκέψης υποστηρίζει ότι ο λεγόμενος νόμος της ζούγκλας δεν είναι επ’ ουδενί φυσικός νόμος. Τον δημιούργησαν οι άνθρωποι κι αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν. Σε αντίθεση με την επικρατούσα εσφαλμένη αντίληψη, οι πρώτες σαφείς ενδείξεις περί οργανωμένου πολέμου εμφανίζονται στα αρχαιολογικά αρχεία μόλις πριν από 13.000 χρόνια. Ακόμα και μετά από αυτή την ημερομηνία υπήρξαν πολλές περίοδοι χωρίς αρχαιολογικά στοιχεία για πολέμους. 
Σε αντίθεση με τη βαρύτητα, ο πόλεμος δεν είναι μια θεμελιώδης δύναμη της φύσης. Η ένταση και η ύπαρξή του εξαρτώνται από τους υποκείμενους τεχνολογικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Καθώς αυτοί οι παράγοντες αλλάζουν, το ίδιο αλλάζει και ο πόλεμος.

O πόλεμος δεν είναι μια θεμελιώδης δύναμη της φύσης
Οι αποδείξεις αυτής της αλλαγής βρίσκονται παντού γύρω μας. Τις τελευταίες γενιές, τα πυρηνικά όπλα έχουν μετατρέψει τον πόλεμο μεταξύ των υπερδυνάμεων σε μια τρελή πράξη συλλογικής αυτοκτονίας, αναγκάζοντας τα ισχυρότερα έθνη της Γης να βρουν λιγότερο βίαιους τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων. Ενώ οι πόλεμοι μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, όπως ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, σφράγισαν μεγάλο μέρος της ιστορίας, τα τελευταία εβδομήντα χρόνια δεν υπήρξε κανένας άμεσος πόλεμος μεταξύ υπερδυνάμεων.

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Και σεμινάρια πάνω στην ραπ κουλτούρα από τον Δήμο!

Η ανακοίνωση του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας: 

ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΡΑΠ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τα καλλιτεχνικά τμήματα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας στηρίζουν την δημιουργικότητα χωρίς στεγανά και παρωπίδες γιατί η αυθεντική καλλιτεχνική έκφραση είναι προορισμένη να τα «σπάει».
Εγκαινιάζουμε, λοιπόν, φέτος μία σειρά σεμιναρίων με έμφαση στην ραπ κουλτούρα σε συνεργασία με κάποιους από τους μετρ του είδους…BREAK DANCE
Σεμινάριο εκμάθησης break dance, με παράλληλη θεωρητική ενημέρωση για τη φιλοσοφία και την ιστορία του είδους. Ο ταλαντούχος Icler από την ομάδα των Waveοmatics, που κατέχουν κυρίαρχη θέση στη χώρα μας όσον αφορά στο break dance, δείχνει τις βασικές κινήσεις και αναπτύσσει χορογραφίες, δίνοντας συγχρόνως τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφραστούν με τα προσωπικά τους στοιχεία.
ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΨΙΑ

Ποιοι εκλέγονται για τη Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Β’ ΠειραιάΤο νέο 15 μελές όργανο της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στη Β΄Πειραιά, εξελέγη στις εκλογές της περασμένης Κυριακής (8-05-2022). 


Οι ψήφοι που έλαβε ο καθένας εξ΄αυτών , έχει ως εξής:


 1. ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 645 ψήφοι
 2. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 640
 3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 637
 4. ΚΕΤΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΤΙΣ 543
 5. ΔΑΤΣΕΡΗ ΒΑΝΑ 522
 6. ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 454
 7. ΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 450
 8. ΤΕΡΖΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 441
 9. ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 433
 10. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 431
 11. ΚΛΑΠΑΔΑΚΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 402
 12. ΤΕΡΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 368
 13. ΛΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 364
 14. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 354
 15. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 354

ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

Τρίτη 10 Μαΐου 2022

Ο πρόεδρος της ΟΛΠ για την ανάπτυξη του λιμανιού και τους παραλιμένιους δήμους


Γιου Ζενγκάνγκ (ΟΛΠ): «Οι συνθήκες για ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν βελτιωθεί σημαντικά»

Ο πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. μιλά για την αλματώδη ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά, το επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα μας και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η ΟΛΠ δεν θα έχει προβλήματα λόγω του πολέμου
Εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία, με την ενεργειακή κρίση να πλήττει την Ευρώπη και τις μεταλλάξεις της πανδημίας να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, η συνέντευξη με τον πρόεδρο της ΟΛΠ Α.Ε., Γιου Ζενγκάνγκ, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού εκφράζει, εμμέσως, τη θέση της Κίνας πάνω στις εξελίξεις. Αφού εύχεται ειρήνη, γρήγορη επίλυση των διαφορών και βελτίωση της κατάστασης, υπογραμμίζει ότι, ανεξάρτητα από το σενάριο που εκτυλίσσεται κάθε φορά, η ΟΛΠ Α.Ε. είναι μια ανθεκτική εταιρεία θεμελιωμένη σε γερές βάσεις και αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο ειδικά σε τόσο δύσκολες και πρωτόγνωρες καταστάσεις.
Κάνει, δε, ειδική αναφορά στο επενδυτικό περιβάλλον που ισχύει στην Ελλάδα λέγοντας ότι έχει δει σημαντική βελτίωση των συνθηκών ξένων επενδύσεων και των προοπτικών ανάπτυξης στη χώρα τα τελευταία χρόνια.
Αναφέρεται, επίσης, στον διεθνή ανταγωνισμό και την αλματώδη ανάπτυξη τόσο της ΟΛΠ Α.Ε. όσο και του λιμανιού του Πειραιά, στις επενδύσεις που θα γίνουν και θα αυξήσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό και εμπορικό κλάδο, καθώς και στις σχέσεις με τους εργαζομένους.

Θα ήθελα να αρχίσουμε τη συνέντευξη από τα τρέχοντα θέματα. Με αφορμή τις αποφάσεις του ΣτΕ για το master plan, πόσο δυσκολεύουν το επενδυτικό σας πρόγραμμα και η περαιτέρω ανάπτυξη του ΟΛΠ στο εμπορικό και επιβατηγό λιμάνι;
Η ΟΛΠ Α.Ε. έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει και να υλοποιήσει το μεγάλο επενδυτικό της σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες τροποποιήσεις που κρίνονται απαραίτητες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. 
Αλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια η COSCO Shipping και η ΟΛΠ Α.Ε. έχουν αποδείξει ότι είναι αξιόπιστοι και μακροπρόθεσμοι επενδυτές και ως εκ τούτου συνεργάζονται στενά με τις ελληνικές αρχές για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, εφαρμόζοντας πλήρως όλες τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες. 

Κυριακή 8 Μαΐου 2022

Τεράστιες οι αντιδράσεις για το κλάδεμα των δέντρων

Σε μια εποχή όπου η
κλιματική αλλά και η ενεργειακή κρίση απαιτούν πολλά δέντρα και ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι των πόλεων ευαισθητοποιούνται, οι δημοτικές αρχές βλέπουν τεράστιες αντιδράσεις, για το κλάδεμα των δέντρων.

Η πραγματική και ουσιαστική αιτία του φαινομένου αντίδρασης είναι ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες των δήμων δεν μπορούν να τεκμηριώσουν, ούτε να πείσουν τους κατοίκους για τον τρόπο κλαδέματος αφού καταστρέφουν εντελώς την αισθητική των δρόμων, αλλά και στο διαδίκτυο υπάρχουν εκατοντάδες πανεπιστημιακές μελέτες που υποδεικνύουν άλλους τρόπους.

Σε επίπεδο δήμων τον τελευταίο χρόνο καταγράφεται η δημιουργία δεκάδων groups στα Social Media όπως το «Cut it Right» που έφτασε 4.000 μέλη από τα Νότια Προάστια της Αττικής μέσα σε ένα χρόνο ή το «SOS για τα δέντρα της γειτονιάς μας» που έφτασε 1.400 μέλη σε 6 μήνες μόνο στο Δήμο Παπάγου Χολαργού.
Τακτικές δε είναι και οι δημοσιεύσεις στα εξειδικευμένα site όπως το dasarxeio.com από επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και καταγράφουν συνεχώς λάθος πρακτικές.

Η ΚΕΔΕ είχε βγάλει σε διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου
Όμως δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές ούτε από τα δασαρχεία, ούτε από τα Υπουργεία. Σε αντίθεση βγήκε και εγκύκλιο ΑΔΑ : 6ΟΘΕ4653Π8-9ΗΒ, η οποία απλοποιεί και διευκολύνει την κοπή από ιδιώτες.

Σάββατο 7 Μαΐου 2022

"Ξεχάστε το Σχιστό" ...στο ντουλάπι της ιστορίας

Με δελτίο τύπου η περιφέρεια Αττικής ενημέρωσε ότι ξεκίνησε η Β’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για τα δύο Πάρκα Κυκλικής Οικονομίας για Κεντρικό Τομέα και Πειραιά, που θα κατασκευαστούν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ! (Φυλή και Σχιστό).  
Μετά την ανακοίνωση της περιφέρειας δεν υπήρξε κανένα σχόλιο! Για μια ακόμα φορά φαίνεται ότι  η περιοχή υπέκυψε και δέχτηκε αυτό που ορίζει η μοίρα της! "Σκουπιδοντεκές" του λεκανοπεδίου! (Ψυττάλεια, σταθμοί μεταφόρτωσης αποβλήτων, 2 νεκροταφεία, φωσφογύψος, λιμάνι-cosco, ιχθυόσκαλα,  βιομηχανίες με δυσοσμία, παζάρι, ΒΙΠΕ, κ.λπ.) 

...

Τελικά, αργά ή γρήγορα,  όλα παίρνουν τον δρόμο τους! 
 • Το εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ), έτσι όπως είχε ονομαστεί αρχικά, μετονομάστηκε (...δεν ακουγόταν καλά) σε πάρκο κυκλικής οικονομίας,  θα είναι εδώ για 30 τουλάχιστον χρόνια, έτσι όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί! 
 • Οι "ιστορικές συνεδριάσεις" με τα "ηρωικά" συνθήματα, όπως το αμίμητο  "ξεχάστε το Σχιστό" μπήκαν, ήδη, στο ντουλάπι της ιστορίας και ίσως ανασυρθούν, εάν χρειαστεί, για προεκλογικούς λόγους! 
 • η συζήτηση(!) για τα υπόλοιπα εργοστάσια για την επεξεργασία των σκουπιδιών του λεκανοπεδίου θα ανοίξειει στο μέλλον!
 • Όσοι κάτοικοι έχουν τις οικονομικές δυνατότητες ή τύχη θα αναζητήσουν στέγη σε άλλη περιοχή! 
 • Κατά καιρούς θα υπάρχουν ανακοινώσεις για μεγάλα έργα, όπου θα κυριαρχεί το τσιμέντο,  μην και,  ...ξεπεραστεί το "ποσοστό του πρασίνου" στην συνολική έκταση της περιοχής!
 • Κάποιοι, "ρομαντικοί", θα συνεχίσουν να γράφουν και να επιχειρηματολογούν για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Κάποτε θα βαρεθούν κι αυτοί! 
 • Οι τοπικοί άρχοντες με τον έναν ή άλλο τρόπο θα συνεχίσουν το έργο τους και θα αναρτούν φωτογραφίες στο fb ...προέχει το έργο τους!  
...Κάποια στιγμή θα έρθουν οι επόμενοι, και με ένα νέο αφήγημα (έτσι γίνεται συνήθως), θα έρθει στην περιοχή η  επόμενη πηγή επιβάρυνσης! 

...
Οσον αφορά τον τρόπο επεξεργασίας, από τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά προκύπτει ότι οι μονάδες θα κινηθούν στο γνωστό μοντέλο: διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων για την εξαγωγή μιας πολύ μικρής ποσότητας ανακυκλώσιμων (συνήθως γύρω στο 10%) και μετατροπή του υπολοίπου σε απορριμματογενές καύσιμο (rdf ή srf). 
Η μονάδα της Φυλής (κεντρικού τομέα) θα έχει δυνατότητα επεξεργασίας 350.000 τόνων σύμμεικτων απορριμμάτων ετησίως και 100.000 τόνων προδιαλεγμένων οργανικών (μέσω των καφέ κάδων) προς κομποστοποίηση. 
Οι αντίστοιχες ποσότητες για το Σχιστό είναι 180.000 τόνοι και 70.000 τόνοι ετησίως.
Στη δεύτερη φάση των δύο διαγωνισμών, που έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου 640 εκατ. ευρώ, πέρασαν οι ίδιες πέντε κοινοπραξίες: ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή – Τιτάν, More – ΑΒΑΞ – Thalis, Μυτιληναίος Α.Ε. – Μεσόγειος Α.Ε., Intrakat – Watt – Geocycle Hellas, Ηλέκτωρ – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.
 

Το δελτίο τύπου της περιφέρειας:

Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

"Αλλάζουμε": για τις απευθείας αναθέσεις ...και πάλι!


Δελτίο Τύπου του Δημοτικού Συνδυασμού "Αλλάζουμε Κερατσίνι Δραπετσώνα" 
για τις απευθείας αναθέσεις με αφορμή εσωτερικό έγγραφο προς τις υπηρεσίες του δήμου!


<8 χρόνια χρειάστηκαν, με άπειρες παρεμβάσεις, παραινέσεις, διαμαρτυρίες, καταγγελίες της παράταξης μας από το 19 που εισήλθαμε στο δημοτικό συμβούλιο για να διαπιστώσει η δημοτική αρχή ότι οι απευθείας αναθέσεις έργων στις οποίες έχει εξοικειωθεί απόλυτα και καταχρηστικά και έχει επιβάλλει ως σχεδόν μόνο τρόπο εκτέλεσης έργων, κοστίζουν ακριβά σε δημόσιο χρήμα και ότι η μέθοδος του προγραμματισμού και διενέργειας διαγωνισμών είναι η μόνη διαφανής και φτηνή μέθοδος για την διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Μετά από 8 χρόνια σπατάλης, έρχεται η δημοτική αρχή να «επισημάνει» στους Δ/ντες, Δ/ντριες, προϊστάμενους /ες Τμημάτων του δήμου μας αλλά και στους αντιδήμαρχους πολιτικούς προϊστάμενους των τμημάτων ότι «δεν πάει άλλο», να ξεχάσουν ότι εντολές έπαιρναν από το Γραφείο Δημάρχου μέχρι σήμερα και να «μάθουν» να διενεργούν διαγωνισμούς. 
Με μια διατύπωση αυστηρή, που κάπου στο βάθος θα επιθυμούσε να «αντιληφθούμε», να εντυπωθεί στο μυαλό μας ότι δεν φταίει η ηγεσία για κατασπατάληση χρήματος, αλλά οι Δ/ντες, και Δ/ντριες, και προϊστάμενοι /ες Τμημάτων του δήμου αλλά και οι ίδιοι οι αντιδήμαρχοι προκειμένου να παραμείνει αλώβητος ο ηγέτης-δήμαρχος.

Ευχόμαστε οι άπειρες παρεμβάσεις, παραινέσεις, διαμαρτυρίες, καταγγελίες της παράταξης μας αλλά και η εντολή του εισαγγελέως για έλεγχο των απευθείας αναθέσεων να οδηγήσει σε μια νέα πορεία στο μέλλον όπου μέσα από διαγωνισμούς θα εξοικονομούνται χρήματα της Πολιτείας και των δημοτών προς όφελος της Πόλης μας.

Θα είμαστε εδώ για να ελέγχουμε, θα είμαστε εδώ για να αναλάβουμε στο μέλλον τις ευθύνες που θα μας αναθέσουν οι δημότες για να ξεφύγουμε από την «μοίρα» του παρακατιανού δήμου που μας έχουν καταδικάσει παλαιοκομματικές πρακτικές στην διοίκηση του δήμου.>

Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

"Παίζουμε Μπακότερμα"


Το τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά Παίζουμε Μπακότερμα επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ!

Από τις 16/05 έως και τις 09/06, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο γήπεδο και διοργανώνει, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος, το τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά, Παίζουμε Μπακότερμα.

Το μπακότερμα αποτελεί ένα ανεπίσημο είδος ποδοσφαιρικού αγώνα, στον οποίο δεν υπάρχει κανονικός τερματοφύλακας. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει περιστασιακά ένας προκαθορισμένος παίκτης, όποτε βρίσκεται μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έτσι, «μπακό» ονομάζεται εκείνος ο παίκτης που θα κάτσει στο τέρμα στην τρέχουσα φάση του παιχνιδιού. Λέξεις όπως μύτο, γιόμα, κουντεπιέ, ψαράκι, τακουνάκι και τσαρούχι ακούγονταν σε κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι, σε πλατείες και αλάνες και έρχονται σύντομα για να ξαναζωντανέψουν την αγάπη για το ποδόσφαιρο στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Τρίτη 3 Μαΐου 2022

Συγκέντρωση για την προστασία των δέντρων στο Δημαρχείο Αθηνών


Με αφορμή την παρέμβαση πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για την προστασία των δέντρων καλείται συγκέντρωση στην Πλατεία Κοτζιά την Τετάρτη 04/05, στις 15.00, έξω από το Δημαρχείο. 
Το κάλεσμα στηρίζουν περιβαλλοντικές οργανώσεις που είχαν συνυπογράψει την ανακοίνωση για την καταστροφή των αστικών δέντρων. 
Οι διοργανωτές εναντιώνονται στα καταστρεπτικά κλαδέματα και τις κοπές των δέντρων και δηλώνουν ότι στόχος τους είναι “η διαφύλαξη του πρασίνου και των ψηλών δέντρων και η παύση κάθε είδους κακοποίησης, κατακρεουργήσης και εκμετάλλευσης τους”.

Το Παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου σχολιάζει πως “η μαζική καρατόμηση και καταστροφή των λιγοστών δέντρων της πόλης για καθαρά οικονομικούς λόγους αλλά και ο εμπαιγμός και η απαξίωση από των Δήμο Αθηναίων προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα έκαναν τον γύρο της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες”. “Διαμαρτυρόμαστε για τον εφιάλτη διαρκείας της κακοποίησης των δέντρων στην Αθήνα αλλά και όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας” αναφέρει χαρακτηριστικά.πηγή

Παράλληλα έχει ξεκινήσει και διαδικτυακή καμπάνια συλλογής υπογραφών, μέσω του Avaaz, για την “υπεράσπιση των αστικών δέντρων”, η οποία θα κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Για τον σχετικό σύνδεσμο πατήστε ΕΔΩ.