Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Τι είναι η υποκειμενική αξία;

Ο καθηγητής Don Boudreaux εξηγεί την υποκειμενικότητα της αξίας, συγκρίνοντας δύο μπλουζάκια που απεικονίζουν τον Che Guevara και τον Milton Friedman. Διαπιστώνει ότι η αξία δεν καθορίζεται αντικειμενικά, αλλά από τις προτιμήσεις των ατόμων.