Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

"Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων"

Επιστολή στην ΚΕΔΕ, προκειμένου να ενημερωθούν οι Δήμοι για να συμμετέχουν με δράσεις στην “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων”21-29 Νοεμβρίου 2020, απέστειλε ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

Όπως σημειώνεται στην Επιστολή, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Αρχές, ενώσεις, επιχειρήσεις, συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες καλούνται να υποβάλλουν Αιτήσεις συμμετοχής τους στην “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων”, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καμπάνια του είδους. 

 Μπορούν να διοργανωθούν διαδικτυακά ή αν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες δια ζώσης: ημερίδες, εκθέσεις, διαγωνισμοί, ενημερώσεις ή δρώμενα με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κοινού για τη μείωση των αποβλήτων

Πως οι ΟΤΑ μπορούν να συμμετέχουν στην “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων” 
Στην ιστοσελίδα www.ewwr.eu  υπάρχει σειρά ιδεών, αλλά και μπορεί να γίνει η εγγραφή έως τις 13 Νοεμβρίου 2020, ακολουθώντας τις οδηγίες.