Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Εγκρίθηκε η ΜΠΕ για τα έργα του ΟΛΠ

Με  πλειοψηφία των παρατάξεων του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, του Συνδυασμού του Γ. Σγουρού, δύο μελών της παράταξης Τζήμερου και ορισμένων ανεξάρτητων περιφερειακών συμβούλων, στη συνεδρίαση που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης αργά το βράδυ της Τετάρτης εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για το master plan του ΟΛΠ .
Ουσιαστικά πρόκειται για την «ανανέωση - τροποποίηση» της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του 2006, αντί να προηγηθεί η εκπόνηση μιας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Ωστόσο στο σχέδιο που εγκρίθηκε περιλαμβάνονται αλλαγές σε 231 σημεία από παρατηρήσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας και 9 υποχρεωτικά σημεία. Τα 4 πρώτα σημεία, όπως περιγράφονται παρακάτω αφορούν την ευρύτερη περιοχή του λιμανιού και κατ΄επέκταση την περιοχή Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος που επιβαρύνονται περισσότερο.

Ειδικότερα τα 9 σημεία είναι:
  •  Να εκπονηθεί με δαπάνες ΟΛΠ ΑΕ συνολική κυκλοφοριακή μελέτη για ολόκληρη την παραλιμένια περιοχή, στην οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις από όλα τα προτεινόμενα με το master plan έργα
  • Να δημιουργηθεί μόνιμο δίκτυο σταθμών παρακολούθησης της ρύπανσης που θα καλύπτει με τακτικές μετρήσεις, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση, τη φωτορύπανση και τον έλεγχο των θαλασσίων νερών και να συσταθεί μόνιμο παρατηρητήριο περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, το οποίο προτείνεται να στεγαστεί στο κτήριο των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων.
  • Να υπάρχει ρητή δέσμευση ΟΛΠ για την άμεση υλοποίηση του έργου της ηλεκτροδότησης πλοίων της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας από την στεριά κατά τον ελλιμενισμό τους.
  • Να αποτραπεί απόρριψη των βυθοκορημάτων στη θάλασσα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των 60.000 κ.μ. βυθοκορημάτων που θα προέλθουν από βυθοκορήσεις των ιδιαίτερα επιβαρυμένων περιοχών του προβλήτα Ηρακλέως και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.
  • Να προσδιοριστούν οι χώροι εξεύρεσης αδρανών υλικών που απαιτούνται για κατασκευή έργων.
  • Να προσδιοριστούν οι χώροι απόθεσης των αναγκαίων υλικών για την κατασκευή των έργων.
  • Να απαγορευτεί η σώρευση ιζημάτων βυθού αδρανών υλικών και σκωρίας στο χερσαίο χώρο στο εργοτάξιο στο Παλατάκι
  • Να απαγορευτεί η μεταφορά αδρανών υλικών και σκωρίας οδικώς και η μεταφορά τους να γίνεται μόνο δια θαλάσσης.
  • Να διαγραφεί η αναφορά «και πρόσθετων νηοδόχων πλοίων».

Τι γίνεται από εδώ και πέρα;  Ό,τι έχει σχεδιαστεί! Όλα έχουν ρυθμιστεί! Θα κατασκευάζεται ένα, ένα έργο, θα υπάρχουν οι γνωστές "δηλώσεις αντίστασης" και τα "αντισταθμιστικά οφέλη"! 
Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει μηχανισμός ώστε να ελέγχει εάν εφαρμόζονται τα υποχρεωτικά σημεία, τα οποία είναι σημαντικά! Μάλλον προς σε αυτή την κατεύθυνση θα δίνονται οι "μάχες' στο μέλλον!