Τρίτη 19 Μαΐου 2020

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για ΜΠΕ του ΟΛΠ

Στις 20/5/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, θα γίνει Έκτακτη (8η συνεδρίαση) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τηλεδιάσκεψη με μοναδικό θέμα συζήτησης :
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση και ανανέωση της Α.Π. 104050/17-5-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΟΛΠ Α.Ε. 
Οι συλλογικότητες και οι φορείς πρέπει να δηλώσουν ποιος εκπρόσωπός τους θα τοποθετηθεί επί 3λεπτο κατά την συνεδρίαση, με αποστολή σχετικού mail (στο οποίο να αναγράφονται απαραιτήτως τα στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ssona@patt.gov.gr της γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου, μέχρι την Τρίτη 19/5/2020 στις 13.00
 Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γνωμοδοτούσε επί της μελέτης ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων που υποβλήθηκε από τον ΟΛΠ Α.Ε. για το σύνολο των έργων του λιμανιού, αναβλήθηκε λόγω κορονοϊου .
Μετά τη συνεδρίαση αναμένεται η έκδοση  της απόφασης έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση και ανανέωση της Α.Π. 104050/17-5-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΟΛΠ Α.Ε. και τη συνέχιση των σχεδιασμών σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους, βάσει των νέων δεδομένων, περιβαλλοντικούς όρους.
Η πρόσκληση (εδώ) έχει κοινοποιηθεί και στους δημάρχους της Αττικής οπότε θεωρητικά θα υπάρχει κάποια παρέμβαση στη συνεδρίαση.

ΥΓ.Η τυχόν έγκριση της ΜΠΕ θα έχει ως συνέπεια να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά, έργα που δεν έχουν εγκριθεί από ΕΣΑΛ, όπως π.χ. η επέκταση/κατασκευή προβλήτας κοντέινερ και της μεταφοράς/κατασκευής νέου car terminal;