Σάββατο 11 Μαΐου 2019

389 διαδραστικοί πίνακες σε σχολεία της Διεύθυνσης Πειραιά από την περιφέρεια

Στις 07-5-2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής πήρε μια σημαντική απόφαση για τα τις σχολικές μονάδες.
Ψήφισε και ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 2000 διαδραστικών συστημάτων σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00 ευρώ.

Η προμήθεια εξυπηρετεί αναπτυξιακού και λειτουργικού χαρακτήρα ανάγκες της Περιφέρειας, υπό την έννοια ότι αναβαθμίζει τη δυνατότητα εκπαίδευσης των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία της Περιφέρειας Αττικής και διασφαλίζει τη δυνατότητα διά βίου μάθησης με εποπτικά μέσα προηγμένης τεχνολογίας. 

Με την ολοκλήρωση του παρόντος έργου, το 100% των σχολικών μονάδων και το 35% των τμημάτων θα διαθέτουν διαδραστικά συστήματα
ενώ το 20% των σχολικών μονάδων στην Αττική θα είναι πλήρως εξοπλισμένες, από την Α΄ Δημοτικού έως την ΣΤ΄ Δημοτικού. 
Τα σχολεία του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας που εξοπλιστούν με τους διαδραστικούς πίνακες είναι: