Κυριακή 11 Μαΐου 2014

Πλήρη διαγραφή χρέους και προστασία της περιουσίας ελεύθερου επαγγελματία!

Πλήρη διαγραφή χρέους και προστασία της περιουσίας ελεύθερου επαγγελματία, μέλους της ΕΚΠΟΙΖΩ, αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
Νέα σημαντική απόφαση για μέλος της ΕΚΠΟΙΖΩ - πλήρης διαγραφή του χρέους και προστασία της περιουσίας 
Συνεχίζονται οι σημαντικές αποφάσεις των Ειρηνοδικείων για μέλη της ΕΚΠΟΙΖΩ κάτι το οποίο φέρνει χαμόγελα αισιοδοξίας σε αυτήν την ολοένα και βαθύτερη οικονομική κρίση.
Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά ελεύθερο επαγγελματία, 43 ετών, ο οποίος είναι διαζευγμένος με ένα ανήλικο παιδί και με μέσο μηναίο εισόδημα 600€. Οι συνολικές του οφειλές ήταν 35.460,48€ και προέρχονταν από καταναλωτικά προϊόντα.
Το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου αποφάσισε (αρ. 38/2014) την ολική διαγραφή του χρέους του ενώ παράλληλα προστατεύει τόσο την κύρια κατοικία του (αντικειμενικής αξίας 43.360,00€), όσο και την υπόλοιπη περιουσία του που περιλαμβάνει ποσοστό σε μια ακόμα κατοικία και ένα οικόπεδο.
Η απόφαση αυτή θεωρείται σταθμός μιας και το Δικαστήριο αποφάσισε την πλήρη προστασία της περιουσίας του αιτούντος και παράλληλα την ολική διαγραφή του χρέους του. Όπως αναφέρει ο Ειρηνοδίκης κάτι τέτοιο «επιβάλλεται στη συγκεκριμένη περίπτωση ενόψει της αποδεδειγμένης πραγματικής αδυναμίας του αιτούντος να επιβιώσει με τα πενιχρά μηνιαία έσοδα που λαμβάνει σε συνδυασμό με το σκοπό της επανένταξης του υπερχρεωμένου πολίτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, τον οποίο υπηρετεί ο Ν. 3869/2010, ο οποίος είναι αδύνατον να εκπληρωθεί εάν αφαιρεθεί και άλλο ποσό από το ήδη ανεπαρκές εισόδημά του αιτούντος».
Το δε κόστος μηνιαίας διαβίωσης κρίθηκε στα 900€, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής για το ανήλικο τέκνο (ύψους 300€). Πηγή: www.ekpizo.gr