Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Επιστολή: "έτσι γίνεται η Ανάπλαση..."

Ο δημοτικός σύμβουλος Γ. Τσιρίδης εδώ και πολλά χρόνια καταθέτει μία πρόταση για την περιοχή της Ανάπλασης της πρωην βιομηχανικής ζώνης Κερατσινίου Δραπετσώνας, την οποία την πιστεύει και την προωθεί με κάθε ευκαιρία! 
Στις 7 Ιουνίου 2021 κατέθεσε επιστολή - εισήγηση και ζητάει να συζητηθεί το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο και  ουσιαστικά επιθυμεί  να αλλάξει προσανατολισμό η δημοτική αρχή και να χαρακτηριστεί η περιοχή ως περιοχή ανάπλασης του νόμου 2508/97, άρθρο 8.
Η δημοτική αρχή, μέχρι τώρα, απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την πρόταση, τονίζοντας, με τη δική της, σεβαστή επιχειρηματολογία, ότι η λύση είναι η πολεοδομική μελέτη, η οποία θα γίνει με καλύτερους όρους, εάν το ΣτΕ αποφασίσει θετικά για την πόλη για το θέμα της απαλλοτρίωσης των 204 στρεμμάτων. 
Ποια επιλογή είναι η καλύτερη ή η σωστότερη ή αυτή τέλος πάντων που θα ανοίξει το δρόμο, ώστε η περιοχή, φιλέτο τη λένε οι ειδικοί, να πάψει να είναι "κρανίου τόπος" για 20 χρόνια ακόμα, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, τουλάχιστον από μη ειδικούς!

Η δημοτική αρχή μπροστά σε αυτή την επιστολή -πρόκληση οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση! Ή να φέρει το θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο ή  να αρθρογραφήσει  και να πάρει θέση, στηρίζοντας τη δική της επιλογή!
Επιπλέον, μπορεί να διοργανώσει μία ανοιχτή ή διαδικτυακή συζήτηση με ειδικούς επιστήμονες που γνωρίζουν τα θέματα ανάπλασης, ώστε οι δημότες και κυρίως οι δημοτικοί σύμβουλοι από καλύτερη θέση να πάρουν τις τελικές αποφάσεις τους!
Το να ξεχαστεί η επιστολή σε κάποιο συρτάρι, σαν να μην υπήρξε ποτέ,  πραγματικά για μια δημοτική κίνηση με όνομα "άλλος δρόμος", η οποία διοικεί τον δήμο 7 χρόνια, είναι το λιγότερο αδιανόητο! Στο κάτω κάτω είναι μια επιστολή δημοτικού συμβούλου, επικεφαλής δημοτικής κίνησης και η  διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας ήταν στις προγραμματικές θέσεις της!

Εισήγηση από τον Γιώργο Τσιρίδη για την Δημοκρατική Προοδευτική Κίνηση για να συζητηθεί και να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2508/97 ΑΡΘΡΟ 8
Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι,
Γνωρίζουμε όλοι τί σημαίνει η περιοχή της τέως βιομηχανικής ζώνης για τον δήμο μας, για τον Πειραιά αλλά και για όλο το λεκανοπέδιο. Είναι η περιοχή που μπορεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις γειτονιές του Πειραιά και να προσφέρει σημαντικά στο ισοζύγιο πρασίνου στην ευρύτερη πρωτεύουσα.
Σχέδια υπάρχουν πολλά, τουλάχιστον από την δεκαετία του 1980 κι ιδιαίτερα με τις μελέτες της δεκαετίας του 1990 και του 2000. Καταρτίστηκαν από τους δήμους Δραπετσώνας και Κερατσινίου, από τον Οργανισμό της Αθήνας και άλλους φορείς. Για να προχωρήσουν τα σχέδιά μας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να χαρακτηριστεί ολόκληρη η τέως βιομηχανική ζώνη των 640 στρεμμάτων ως περιοχή ανάπλασης με βάση το άρθρο 8 του ν.2508/97

Για να χαρακτηρισθεί μια περιοχή ως περιοχή ανάπλασης του άρθρου 8 του ν.2508/97 πρέπει να συντρέχουν οι περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες προβλημάτων:
α) Μεγάλες κτιριακές πυκνότητες ή μεγάλες ελλείψεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων για κοινωφελείς εγκαταστάσεις.
β) Συγκρούσεις χρήσεων γης ή ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης των χρήσεων γης, ανάλογο με τις δυνατότητες και προοπτικές της περιοχής.
γ) Έλλειψη προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών, αρχαιολογικών και πολιτιστικών στοιχείων και δραστηριοτήτων της περιοχής.
δ) Εντεινόμενη υποβάθμιση της αισθητικής και εν γένει της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και των φυσικών της στοιχείων
ε) Σοβαρά προβλήματα στο απόθεμα κατοικιών.
Για την περιοχή μας συντρέχουν οπωσδήποτε οι τέσσερις (α,β,γ και δ) των ως άνω πέντε προϋποθέσεων.

Σε περιπτώσεις όπως η περιοχή των 640 στρεμμάτων της τέως βιομηχανικής ζώνης Δραπετσώνας-Κερατσινίου κι επειδή η περιοχή είναι ειδικού ενδιαφέροντος, ο νόμος προβλέπει να προχωράμε ως εξής:
α) Φτιάχνεται μια Προκαταρκτική Πρόταση από τον Φορέα (τον Δήμο) που εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. Η πρόταση συμπληρώνεται με μελέτες εφικτότητας και βιωσιμότητας του έργου, υποχρεώσεις των ιδιοκτητών γης κτλ. και φυσικά περιλαμβάνει και τις απόψεις των ιδιοκτητών γης. Εγκρίνεται από τον Δήμο, πάει στο ΣΧΟΠ και τον Υπουργό και γίνεται ΦΕΚ.
β) Με βάση τα παραπάνω, φτιάχνεται "Πρόγραμμα Ανάπλασης" (άρθρο 9) με Φορέα Ανάπλασης τον Δήμο που κάνει όλες τις αναγκαίες μελέτες και κινήσεις για χρηματοδότηση έργων, προσέλκυση επενδυτών ή δημόσιων ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
γ) Μόλις γίνουν αυτά, τότε φτιάχνεται "Μελέτη Ανάπλασης" (άρθρο 10) που περιλαμβάνει όλες τις μελέτες, την Πολεοδομική, την Οικονομοτεχνική, μια ειδική Αρχιτεκτονική και τις κτιριακές μελέτες.
Έτσι γίνεται η Ανάπλαση.
 Όταν λέμε "ανάπλαση" δεν κάνουμε έναν ευφημισμό. Ανάπλαση είναι όρος πολεοδομικός και νομικός που καθορίζεται από άρθρα του νόμου 2508/97. Είναι το ισχυρό πολεοδομικό εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει να αλλάξουμε την μοίρα της πόλης μας.

Για την περιοχή της τέως βιομηχανικής ζώνης Δραπετσώνας-Κερατσινίου πρέπει να εφαρμοστούν τα παραπάνω. Πρέπει να χαρακτηριστεί "Περιοχή Ανάπλασης". Να σημειωθεί ότι αυτό είχε γίνει ήδη από το 1997 με την απόφαση του ΟΡΣΑ της 9ης Απριλίου 1997 με χαρακτηρισμό (τότε) της περιοχής ως "κέντρου πόλης". Πάντως από τότε είναι "Περιοχή Ανάπλασης" και όλες οι τροποποιήσεις του ΓΠΣ την χαρακτηρίζουν ως "μητροπολιτική περιοχή" και "περιοχή ανάπλασης". Πρέπει τώρα να επαναβεβαιώσουμε τον χαρακτηρισμό και να προχωρήσουμε.


Επομένως η πρόταση μας (που κατατέθηκε στις 21/1/2021 και επανακατατίθεται σήμερα) είναι η εξής:
Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει:
Α.
Χαρακτηρίζεται ως «περιοχή ανάπλασης» με βάση το άρθρο 8 του νόμου 2508/97 η περιοχή των 640 στρεμμάτων της τέως βιομηχανικής ζώνης Δραπετσώνας και Κερατσινίου με ιδιοκτήτες τον Δήμο, την ΕΤΕ, την Λαφάρτζ, την Όιλ Ουάν, τα ΕΛΠΕ και το ελληνικό δημόσιο.
Η περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί Περιοχή Ανάπλασης γιατί:
1) πρόκειται για περιοχή ειδικού ενδιαφέροντος που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, και
2) έχει ήδη χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως «περιοχή ανάπλασης» με την απόφαση της 9ης Απριλίου 1997 της Ε.Ε. του ΟΡΣΑ και ο χαρακτηρισμός ατόνησε μετά την ψήφιση του νόμου 4277 του 2014 οι σχετικές διατάξεις του οποίου αναιρέθηκαν με νόμο του 2015. Επομένως η περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί εκ νέου περιοχή ανάπλασης.
Β.
Ορίζεται ως Φορέας Ανάπλασης ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας με στόχους:
1) Την κατάρτιση Προκαταρκτικής Πρότασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2508/97
2) Την κατάρτιση Προγράμματος Ανάπλασης με βάση το άρθρο 9 του νόμου 2508/97
3) Την κατάρτιση Πολεοδομικής Μελέτης Ανάπλασης με βάση το άρθρο 10 του νόμου 2508/97
Γ.
Σε όλα τα παραπάνω θα προχωρήσουμε με βάση τις παρακάτω βασικές αρχές:
Α) Με τον ισχύοντα σήμερα συντελεστή δόμησης 0.15
Β) Με τις ισχύουσες σήμερα χρήσεις γης πολιτισμό, αναψυχή, παιδεία, υγεία
Γ) Με εισφορά σε γη 50% τουλάχιστον.
Δ) Με τον αποχαρακτηρισμό της παραλίας ώστε από λιμενική ζώνη να γίνει αιγιαλός.

Κερατσίνι, 7 Ιουνίου 2021, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΉ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "Η Δική μας Πόλη", Γιώργος Τσιρίδης