Τρίτη 1 Ιουνίου 2021

320.000 tn/year σκουπίδια στο Σχιστό!

Ούτε 90 χιλιάδες τόνους, ούτε 180 χιλιάδες τόνους σκουπιδιών, αλλά για 320 χιλιάδες τόνους για κάθε έτος έχει εκτιμηθεί η δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων που θα γίνει στην Π.Ε. Πειραιά, δηλαδή στο ΣΧιστό!

Στην ανακοίνωση του ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας ενημερώνει : <Σε χθεσινή συνεδρίαση, η εκτελεστική επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) αποφάσισε να προχωρήσει σε σύμπραξη με ιδιώτη για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στο Σχιστό.
Η μονάδα σύμφωνα με την απόφαση θα έχει δυναμικότητα 320.000 τόνων ετησίως.
Εν μέσω πανδημίας παίρνουν μια απόφαση που θα φορτώσει γι’ άλλα 30 χρόνια ένα μεγάλο μέρος από τα σκουπίδια της Αττικής στην πόλη μας....>
Ερώτημα:
Μπορεί μια ιδιωτική μονάδα (ΣΔΙΤ) με δυναμικότητα 320.000 τόνων (σε μία βάρδια;) να δέχεται μόνο τα σκουπίδια της Π.Ε. Πειραιά που είναι πολύ λιγότερα; Θα δουλεύει 4ώρο; 
Για την ιστορία:  στην αρχική του λειτουργία (εάν είναι σωστή η πληροφορία) ο ΣΜΑ στο Σχιστό εξυπηρετούσε 5 δήμους.  Σήμερα έφτασε να δέχεται σκουπίδια για 20+.

Και τώρα τι; 
 Έμειναν τα λόγια και οι πύρινες ανακοινώσεις του διαδικτύου! Δυστυχώς, ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω.  Σε 2 χρόνια ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου θα θέλει να κερδίσει από την επένδυση του και θα είναι άλλα τα δεδομένα!
Χάθηκε χρόνος, όταν τα θέματα ήταν, μόνο, ως ιδέες στο τραπέζι! Τότε που υπήρχε κάποια ελπίδα με κινητοποιήσεις, με επαφές, με παρεμβάσεις να ανοίξει το θέμα και να αλλάξουν οι σχεδιασμοί! Αποδείχτηκε, ότι τελικά οι ανακοινώσεις δεν "λειτούργησαν"! Τώρα δρομολογούνται οι διαδικασίες και η πόλη θα είναι, για ένα ακόμα θέμα, με την πλάτη στον τοίχο.  ...και δυστυχώς, θα παραδοθεί στους νεότερους μια άλλη πόλη! 
Και κάτι ακόμα, πολύ πιο μελαγχολικό, για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η περιοχή, διαχρονικά, από τις εξουσίες! Ποτέ, καμία "εξουσία", δεν πρότεινε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαφορετικής αξιοποίησης της περιοχής του Σχιστού! π.χ. χώρος πρασίνου, πνεύμονας οξυγόνου για την περιοχή Πειραιά! Η επιλογή για την περιοχή ήταν και είναι η ίδια! κάτι σαν ο "σκουπιδοντενεκές του λεκανοπεδίου"! ό,τι περισσεύει και ενοχλεί, εδώ γύρω:  σκουπίδια, δυσοσμία, Ψυττάλεια, ιχθυόσκαλα, ΒΙΠΕ, 2 νεκροταφεία, φωσφογύψος, Σμα δήμου Πειραιά... και έχει ο θεός!
Σημειώστε, το εργοστάσιο θα είναι τμήμα του πάρκου κυκλικής οικονομίας ...ωχ! Άραγε πόση επιβάρυνση αντέχει μια περιοχή; 


απόσπασμα από την απόφαση:
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου.
2. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης Ανακύκλωσης.
3. Εγκρίνει τη διακήρυξη της Α’ Φάσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου του άρθρου 30 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3389/2005.
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.


<Η δυναμικότητα της Μονάδας έχει εκτιμηθεί σε 320.000 tn/year υπολειμματικών συμμείκτων και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. Η οριστικοποίηση των παραμέτρων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμπραξης (δυναμικότητα, χωροθέτηση, διάρκεια ή/και διάθεση του υπολείμματος, κλπ) που θα αποτελέσει τη βάση για την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών εκ μέρους των Διαγωνιζομένων, θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις στοχεύσεις του νέου ΕΣΔΑ [ΠΥΣ 39/2020 (ΦΕΚ Α’ 185/2020)] και τα αποτελέσματα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.> η αρχική απόφαση (31/5) (εδώ),  διορθωμένη απόφαση(2/6)    εδώ

Τελικά 250.000 τν, έγινε λάθος! Διορθώθηκε...