Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Τι πόλη θελουμε, ποια πόλη διεκδικούμε;


του Κων. Κοσκινά

-Τα όποια προβλήματα και να έχει ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -στο παρελθόν η κατάσταση ήταν πολύ πιο χειρότερη από ότι σήμερα- δεν εμπόδισαν εμπνευσμένες παρατάξεις και Δημάρχους να υψωθούν πάνω από αυτά και τη ΜΙΖΕΡΙΑ που βίωναν στη καθημερινότητα της πόλης.

-Το ενδιαφέρον είναι ότι στη ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι επιτυχημένες Διοικήσεις προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές παρατάξεις, αν και προβάδισμα έχουν οι προερχόμενοι από τη προοδευτική. 
Τη προηγούμενη, μάλιστα, τετραετία, με μια από τις περισσοτερο -διαχρονικά- φιλικές προς το θεσμό της ΤΑ, χρόνια αιτήματα Δήμων λύθηκαν με ένα σχετικό αυτοματισμό ή με διευκολύνσεις προς τις Δημοτικές Αρχές για την αντιμετώπιση τους.

-Διαχρονικά αλλά και στο σήμερα, τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων Δημοτικών Διοικήσεων ήταν και είναι:
Το Όραμα, ο Σχεδιασμος, η συνέπεια, η αξιοπιστία, η ευρύτητα σκέψης και δράσης. Δεν ήταν και δεν είναι: λαϊκισμός, αυταρχισμός, μονοδιάστατη πολιτική -περιχαρακωμένη σε λογικές αυτοσυντήρησης.

-Κανένας Δήμαρχος δεν εμποδίζεται στο να ενεργοποιήσει τις θεσμικά κατοχυρωμένες Γενικές Συνελεύσεις, τα Δημοτικά Συμβούλια, τη συστηματική επίσημη και από θεσμικά όργανα και επιτροπές του Δήμου ενημερωση και απολογισμούς δράσης.
-Κανένας Δήμαρχος δεν εμποδίζεται στο να διεκδικήσει πρωτοπόρα και καινοτόμα προγράμματα και χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη προκηρυχθεί .
-Κανένας Δήμαρχος δεν εμποδίζεται να συνάψει σχέσεις με Αδελφές πόλεις σ´ όλη την ΕΕ και να Διεθνοποιήσει τα οποία σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει ο Δήμος. Και ακόμα περισσότερο να ενημερώσει Ευρωπαϊκούς Θεσμούς κα Οργανώσεις.
-Κανένας Δήμαρχος δεν εμποδίζεται να διερευνήσει και να μάθει από τη παγκόσμια εμπειρία για αναπτυξιακά έργα που έχουν κάνει άλλοι Δήμοι.

Οι Αστικοί Δήμοι δεν είναι Επαρχιώτικες Κοινότητες απομονωμένες σε βουνά και θάλασσες. Δεν έχουν ανάγκη μόνο από συμβολικές διαμαρτυρίες και αγώνες, που «κρύβουν» την πολιτική, νομική και οικονομική ΑΔΡΑΝΕΙΑ των δημοτικών αρχών.
 Η οποιαδήποτε επιδίωξη επανεκλογής τους -νωρίς, νωρίς- δεν θα αποκρύψει το συγκριτικό έλλειμα ανάπτυξης που υφίσταται ο Δήμος. Και αυτό πάντα σε σχέση με αλλους δήμους και σε σχέση με το τι θα έπρεπε και μπορούσε να κάνει.
Ορατή, Οραματική, Σχεδιασμένη και Δημοκρατική πρόταση και πράξη για κάθε Τοπική Αυτοδιοίκηση, Θα κάνει τη διαφορά στις ζωές των Δημοτών!


*ανάρτηση στο 
 fb, 31-3-2021