Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Νέα παράταση για την παράδοση του έργου στο Καστράκι

Την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 (ώρα έναρξης: 18:30 και ώρα λήξης 22.00.) θα πραγματοποιηθεί η 5η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και απευθείας μετάδοση.

Εκτός των αναγκαίων διαχειριστικών θεμάτων για τη λειτουργία του δήμου,  μια λέξη παραπάνω για το νέο αίτημα παράτασης παράδοσης, και μάλιστα για 7 μήνες, του έργου στο Καστράκι.
Το έργο στο Καστράκι ξεκίνησε πριν τις δημοτικές εκλογές, τον Φεβρουάριο του 2019, και παίρνει συνεχείς παρατάσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για διαμόρφωση χώρου με την προσθήκη μικρού  υπαίθριου θεάτρου και η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 14 μήνες ήτοι μέχρι τις 6/2/2020. Στην εισήγηση προτείνεται παράταση παράδοσης του έργου κατά 7 μήνες έως 31-10-2021.
Αυτή τη φορά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται παράταση παράδοσης είναι : α. εξαιτίας της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρημάτων που εντοπίζονται διάσπαρτα σε μεγάλο τμήμα της περιοχής εκτέλεσης του έργου β. λόγω της πανδημίας γ. η χειμερινή περίοδο και τα έντονα δυσμενή καιρικά φαινόμενα που προκύπτουν...
Για τα καιρικά φαινόμενα και την πανδημία οι ειδικοί γνωρίζουν καλύτερα, αλλά για την "πληθώρα των αρχαίων ευρημάτων" στο σημείο που έγιναν εκσκαφές, είναι αναγκαία κάποια αναλυτική ενημέρωση. Τι βρέθηκε και σε ποιο σημείο, εάν το σημείο εμποδίζει την ολοκλήρωση του έργου, και βέβαια μέχρι πότε θα χρειάζονται παρατάσεις για τα αρχαία.  Έτσι απλά, για να μην υπάρχει αμφισβήτηση για τις καθυστερήσεις!

Επιπλέον στη συνεδρίαση, εκτός ημερησία διάταξης, αναμένεται να συζητηθεί το αίτημα της Λαϊκής Συσπείρωσης για ενημέρωση και επικαιροποίηση των αποφάσεων για τη διαχείριση απορριμμάτων και εργοστάσιο στο Σχιστό, καθώς και το αίτημα για δάνειο 3.000.000 ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για απαλλοτρίωση ακινήτων!

Ενδιαφέρον έχει και το θέμα 5 "Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας..." (μελέτη 100χιλ. ευρώ). Το σχέδιο αυτό είναι βασικό εργαλείο για κάθε πόλη για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών (πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι, μονοδρομήσεις, επιβάρυνση περιβάλλοντος, ελεύθεροι χώροι κλπ), ώστε να διαμορφωθούν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες διαβίωσης και μετακίνησης για όλους τους κατοίκους και εργαζομένους στην πόλη, αλλά και για την εκταμίευση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα!


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: 2 η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΘΕΜΑ 2ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ)

ΘΕΜΑ 3ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ e-pde

ΘΕΜΑ 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 3.000.000,00 €, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Α) ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΣΤΑ Ο.Τ. Γ66, Γ64 ΚΑΙ Γ60 ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ, Β) ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ30 ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΙ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ Γ) ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ2

ΘΕΜΑ 5ο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:104.982,12€ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

ΘΕΜΑ 6ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΗ
ΘΕΜΑ 7ο: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ-ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»
ΘΕΜΑ 8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5×5 ΧΑΡΑΥΓΗΣ»


ΘΕΜΑ 9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ 4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 1ης Σ.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

ΘΕΜΑ 10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ, 3ου ΠΚΝΤΜΕ, 2ης Σ.Σ.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)»
ΘΕΜΑ 11ο: 4 η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)»
ΘΕΜΑ 12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Σ.Χ.)
ΘΕΜΑ 13ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ●27η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, 21-12--2020 ●28 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, 21-12-2020 ● 29η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, 21 ΚΑΙ 28-12-2020 ● 30η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 28-12-2020