Κυριακή 7 Μαρτίου 2021

ΕΔΣΝΑ: ερωτηματολόγιο για τη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στην Π.Ε. Πειραιά

Κι ενώ ετοιμάζονται κινητοποιήσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων (εδώ) ο ΕΔΣΝΑ προχωρά στον σχεδιασμό του.
Στις 3-3-2021 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των απόψεων πιθανών συμμετεχόντων φορέων του ιδιωτικού τομέα (Διαγνωστική Έρευνα Αγοράς), η οποία θα διαρκέσει μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021.
Ο σκοπός του ερωτηματολογίου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι να δώσει τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους φορείς να διατυπώσουν εγγράφως τις θέσεις και απόψεις τους σε ό,τι αφορά το έργο ''ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ'' .

 Οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη 10-03-2021, εκτιμώντας και το νέο επίσημο κείμενο, εκτός από τις κινητοποιήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν συναντήσεις με φορείς και πολιτικά κόμματα για να διατυπώσουν την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας μιας και είναι στα σκαριά η αναθεώρηση του νέου ΠΕΣΔΑ. 

Διαβάζοντας το ερωτηματολόγιο, εκτός από τα ενδιαφέροντα στοιχεία για τα βήματα έως και σήμερα και όχι μόνο, 3 σημεία που αξίζουν μιας δεύτερης σκέψης είναι:
α. ο σχεδιασμός προχωράει κάνοντας ξεκάθαρο ότι θα γίνει εργοστάσιο με ΣΔΙΤ.

β. στη σελίδα 2 αναφέρεται ότι ο ΕΔΣΝΑ σχεδιάζει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και αναγκών που θα προκύψουν από το υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ. 

γ. στη σελίδα 5 "Η σχεδιαζόμενη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων που θα υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ, αναμένεται να δημοπρατηθεί στη βάση συνολικής δυναμικότητας επεξεργασίας του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ ήτοι 180.000 t/έτος σύμμεικτων ΑΣΑ και 70.000 t/έτος Προδιαλεγμένων Οργανικών από Προγράμματα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ).
Επισημαίνεται, εντούτοις, ότι η οριστικοποίηση των παραμέτρων του αντικειμένου της Σύμπραξης όπως ενδεικτικά η δυναμικότητα σύμμεικτων ΑΣΑ/προδιαλεγμένων οργανικών και οι εξυπηρετούμενοι ΟΤΑ, που θα αποτελέσει τη βάση για την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών εκ μέρους των Διαγωνιζομένων, θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις ανάγκες που θα προκύψουν και τις στοχεύσεις του νέου ΕΣΔΑ. Το ερωτηματολόγιο εδώ