Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

Πως θα γίνουν οι εποχιακές προσλήψεις στoυς Δήμους

Μέχρι τις 14 Ιανουαρίου έχει προθεσμία ο Δήμος, να κοινοποιήσει στο υπ. Εσωτερικών, τις ανάγκες τις οποίες έχει σε εποχιακό προσωπικό. 
Οι προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου, θα είναι κατά το 2011 λιγότερες κατά 15% από το 2010. (Περισσότερα στην εγκύκλιο).  Επίσης με την εγκύκλιο καθορίζονται, όλες οι διαδικασίες, με τις οποίες η κάθε υπηρεσία μπορεί να ζητήσει το αναγκαίο, μόνο, προσωπικό που χρειάζεται και τίποτε περισσότερο.
Σε ότι αφορά το μόνιμο προσωπικό, δεν πρόκειται να γίνουν άλλες προσλήψεις. Με την εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται, ότι οι ετήσιες προσλήψεις μονίμου προσωπικού δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερες από το ένα πέμπτο των αποχωρήσεων περιλαμβανομένων των μετατάξεων.