Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Δεκάλογος για τα οικονομικά των Δήμων


Το πλέγμα των μέτρων που εισάγει ο «Καλλικράτης» 

1.Τέλος στα δάνεια για λειτουργικές δαπάνες. Οι ΟΤΑ δεν θα μπορούν να δανειστούν για να πληρώσουν λειτουργικά έξοδα.
2.Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 1,5 δισ. μέχρι το 2013, δηλαδή 500 εκατ. κάθε χρόνο από φέτος.
3.Ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί χωρίς εικονικά έσοδα. Με υπουργική απόφαση οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεσμεύονται να μην «παράγουν» ελλείμματα, με βάση τα «πραγματικά» οικονομικά στοιχεία και όχι με εικονικά έσοδα, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
4.Ελεγχος των εσόδων από το Ελεγκτικό Συνέδριο για όλους τους ΟΤΑ.
5.Μηνιαίες αναφορές οικονομικών στοιχείων σε κεντρική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.
6.Ελεγχος νομιμότητας των αποφάσεων από τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, που συγκροτούνται ως ανεξάρτητες αρχές στις επτά αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις.
7.Θέσπιση κανόνων πιστοληπτικής ικανότητας ΟΤΑ
(όριο συνολικού δανεισμού το 60% των τακτικών ετήσιων εσόδων και της δόσης στο 20% των ετήσιων εσόδων).
8.Τήρηση διπλογραφικού συστήματος με παράλληλο έλεγχο των οικονομικών από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες.
9.Ολες οι αποφάσεις των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αναρτώνται από το Μάρτιο στον ιστοχώρο της Διαύγειας.
10.Οι δήμοι που δεν θα εφαρμόζουν τις οικονομικές ρήτρες του «Καλλικράτη» προβλέπεται ότι θα «τιμωρούνται» με μείωση των ΚΑΠ