Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011

Πως θα λειτουργήσουν οι σχολικές επιτροπές


Παρατείνεται αυτοδικαίως  η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέχονται στο νέο δήμο μέχρι την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου βάσει του αρθρ.103 §4 του Ν.3852/2010(Καλλικράτης), η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών.

Επομένως οι σχολικές επιτροπές τους επόμενους δύο μήνες, ή μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει διαφορετικά θα λειτουργήσουν με τη σημερινή τους σύνθεση.