Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

Υποχρεωτική υποβολή "πόθεν έσχες" , από Δημοτικούς συμβούλους που συμμετέχουν στη διοίκηση!

Υποβολή ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

 Σύμφωνα με το Ν.3852/2010, άρθρο 61, §4 ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου

Πρόκειται για μια διαδικασία που ενισχύει τη διαφάνεια και αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο ελέγχου των αιρετών εκείνων, που κατά τεκμήριο αποφασίζουν για τα σπουδαιότερα θέματα της περιοχής τους, δεδομένου ότι κάθε δημότης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην προσωπική οικονομική διαδρομή αυτών που διαχειρίζονται χρήματα.


Επιπλέον η συγκεκριμένη διαδικασία δίνει το δικαίωμα για κάθε αιρετό της τοπικής αυτοδιοίκησης να περιφρουρεί την τιμή και την υπόληψη του από κάθε κακοπροαίρετο που πιθανόν να αποδίδει αστοχίες ή "κακές" αποφάσεις του  σε ιδιοτελείς σκοπούς. 


Όλα τα παραπάνω θα έχουν ουσιαστικό νόημα, εάν και μόνο εάν, οι αιρετοί που ασκούν διοίκηση   καταθέτουν ειλικρινά τη δήλωση τους και έχουν ως πρώτιστο λόγο συμμετοχής τους στα κοινά την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με την αφιλοκερδή διάθεση του χρόνου τους.

άρθρο του Μ. Δρεττάκη για το ίδιο θέμα περισσότερα