Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011

Aπό τις 15 Μαρτίου όλες οι αποφάσεις των Δήμων στο διαδίκτυο!

Υποχρέωση κάθε δήμου είναι πλέον να διαθέτει ιστοσελίδα, ώστε από τις 15 Μαρτίου 2011 να αναρτώνται όλες οι αποφάσεις των οργάνων του, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του...

Οι οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών προς τους δήμους είναι ξεκάθαρες. Δεν πρόκειται για μία προαιρετική ενέργεια. Είναι υποχρεωμένοι να δημιουργήσουν τις ιστοσελίδες τους και να οργανωθούν κατάλληλα, ώστε σε δύο μήνες από σήμερα, να αναρτούν όλες τις αποφάσεις τους στο διαδίκτυο...


Η άμεση και υποχρεωτική δημοσίευση όλων των αποφάσεων, προκηρύξεων, διαγωνισμών, προμηθειών, προσλήψεων, συμβάσεων και αναθέσεων, στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον διαφάνειας στο οποίο θεμελιώνεται εξυπαρχής η λειτουργία των νέων Δήμων. 
Ενδεικτικά θα δημοσιεύονται: 
  • οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί Ν.Π.Δ.Δ. και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 
  • οι πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών, 
  • οι πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 
  • οι προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 
  • οι πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού.