Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011

"Πόθεν έσχες" από όλους τους δημοτικούς άρχοντες! Ανάγκη πλήρους διαφάνειας στους δήμους και στις περιφέρειες του «Καλλικράτη»

...Οι νέοι άρχοντες οφείλουν επίσης να δώσουν αμέσως στη δημοσιότητα τους προϋπολογισμούς των θεσμών που ανέλαβαν και στο τέλος κάθε χρόνου να παρουσιάζουν τον απολογισμό εκτέλεσής τους, καθώς και τους προϋπολογισμούς του επόμενου έτους, ώστε εκείνοι που τους εξέλεξαν να γνωρίζουν τα οικονομικά των δήμων και των περιφερειών τους.
Οι νέοι άρχοντες οφείλουν ακόμη να καταθέσουν αμέσως δήλωση «πόθεν έσχες», στην οποία να αναφέρονται τόσο τα εισοδήματά τους και οι πηγές τους όσο και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους και ο τρόπος με τον οποίο την απέκτησαν και τις δηλώσεις τους αυτές να τις δημοσιεύσουν στον τοπικό Τύπο. άρθρο του Μ. Δρεττάκη περισσότερα