Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

Εντγκάρ Μορέν: "Αλληλεγγύη και ευθύνη "

Μιχάλη Μητσού, ΝΕΑ, 3.1.11
"Το όνειρο του Γάλλου φιλοσόφου είναι να δει να γεννιέται µια νέα εποχή για την Αριστερά. «∆εν υπάρχουν µυστικά. Οι δύολέξεις που πρέπει να ανακαλύψουµε εκ νέου είναι η αλληλεγγύη και η ευθύνη. Με την ηθική, αλλά και µε την πολιτική έννοια.
περισσότερα