Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι Κερατσινίου- Δραπετσώνας είναι Κερατσινιώτες!

Με απόφαση του Δημάρχου Κερατσινίου – Δραπετσώνας ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
α) για θέματα Καθημερινότητας του Πολίτη, ο κ. Οικονομάκης Νικόλαος,
β) για θέματα Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, ο κ. Καψοκόλης Πέτρος,
γ) για θέματα Διαφάνειας και Επικοινωνίας του Πολίτη, ο κ. Μαρτάκης Νικόλαος,
δ) για θέματα Ανάπτυξης νέων Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο κ. Κουλούκης Δημήτριος,
ε) για θέματα Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, η κ. Γεωργακοπούλου Γεωργία και
στ) για θέματα Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος, η κ. Δατσέρη Βασιλική,
με διάρκεια θητείας δύο ετών από 5/1/2011 μέχρι 31/12/2012. Οι αρμοδιότητες των παραπάνω αντιδημάρχων θα καθοριστούν με νεώτερη απόφαση.

Υ.Γ. Ορίστηκαν τελικά Κερατσινιώτες ως αντιδήμαρχοι του ενοποιημένου Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας. Η Δημοτική αρχή βεβαίως γνωρίζει τις ανάγκες και τα πρόσωπα, όμως η Δραπετσώνα αυτόνομος Δήμος πριν από ένα μήνα, καλό θα ήταν να εκπροσωπείται στην εκτελεστική επιτροπή του νέου Δήμου.
Σε όλους ευχόμαστε δύναμη, σωστές αποφάσεις και καλή επιτυχία στο έργο τους!