Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

Το Σύστημα Διακυβέρνησης του «Καλλικράτη» στο ΔήμοΤι ίσχυε μέχρι σήμερα                                          
Τι  φέρνει ο «Καλλικράτης»

Ο Δήμαρχος συγκεντρώνει στο πρόσωπό του σχεδόν το σύνολο των εξουσιών
Η εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους, γίνεται το συλλογικό όργανο άσκησης, συντονισμού και λογοδοσίας της εκτελεστικής λειτουργίας του Δήμου.
Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η συγκέντρωση εξουσίας στο πρόσωπο του δημάρχου.
Ενισχύεται η συλλογική λειτουργία των Δήμων.

Οι αντιδήμαρχοι έχουν αποκλειστικά αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος για τομείς της δημοτικής πολιτικής
Αντιδημάρχοι και με τοπική αρμοδιότητα.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται τόσο η μέριμνα για τα ιδιαίτερα τοπικά συμφέροντα της δημοτικής ενότητας, όσο και η εκ του σύνεγγυς διεύθυνση των υπηρεσιών σε συνενούμενους δήμους όπου υφίστανται σήμερα σημαντικές υπηρεσίες.


Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Διαμερισματικά και Τοπικά Συμβούλια είναι λίγες και αποκλειστικά γνωμοδοτικού χαρακτήρα
Παραχωρούνται νέες σημαντικές αρμοδιότητες όχι μόνο γνωμοδοτικού αλλά και αποφασιστικού χαρακτήρα .


Η Δημαρχιακή Επιτροπή αποτελεί εκτελεστικό όργανο του Δήμου
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετονομάζεται σε Οικονομική και αναβαθμίζεται, ως προς τις λειτουργίες οικονομικού ελέγχου και τακτικής παρακολούθησης της υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Οι περισσότερες από τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου με σοβαρή επιβάρυνση στο έργο του
Συστήνεται στους δήμους η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην οποία συμμετέχουν  δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις με σημαντικές αρμοδιότητες ως προς θέματα πολεοδομικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, καθώς και τις αδειοδοτήσεις καταστημάτων και επιχειρήσεων με στόχο την περαιτέρω αποσυμφόρηση του δημοτικού συμβουλίου.

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για θεσμοθετημένο όργανο που να ασχολείται αποκλειστικά με το μείζoν ζήτημα της ένταξης των μεταναστών.
Σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό, γνωμοδοτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

Οι αποφάσεις του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου και των ΝΠΔΔ του Δήμου δημοσιεύονται στο κατάστημα του δήμου.
Όλες οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Δήμων καθώς και όλων των νομικών τους προσώπων υποχρεωτικά δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, σε διαφορετική περίπτωση απλά δεν ισχύουν.
Υπάρχοντες θεσμοί Διαβούλευσης
Νέοι θεσμοί Διαβούλευσης

Δεν υπάρχει κάποιος θεσμός που να δίνει τη δυνατότητα οργανωμένης διαβούλευσης και έκφρασης των τοπικών φορέων.
Καθιερώνεται η Επιτροπή Διαβούλευσης.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης προσφέρει τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης και ανοικτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας.
Τα μέλη του συμβουλίου της Επιτροπής Διαβούλευσης προέρχονται από τους παραγωγικούς φορείς του Δήμου ή της Περιφέρειας (Εκπρόσωποι Εργαζομένων, Επιχειρήσεων, Επιστημονικούς Συλλόγους, Αθλητικούς – Πολιτιστικούς Συλλόγους)

Ο πολίτης που έχει παράπονα από τις υπηρεσίες του δήμου απευθύνεται κυρίως στο Δήμαρχο.
Καθιερώνεται ο θεσμός του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» με αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του δήμου από την συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών.

περισσότερα