Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς


Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 10 Μαΐου οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Παιδικούς- Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.
Η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαΐου.

Τα δικαιολογητικά είναι: 
1. Εκτυπωμένη η ηλεκτρονική αίτηση.
2. Πιστοποιητικό Γέννησης Τέκνου (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία του Δήμου, εκτός των αλλοδαπών παιδιών) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία του Δήμου εκτός των αλλοδαπών γονέων) ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
4. Ιατρική βεβαίωση για τη σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού (το έντυπο εκδίδεται από την Υπηρεσία και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου) και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που κατέθεσαν οι γονείς το περασμένο έτος δηλ. το 2020 και αντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος .
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός Τηλεφώνου ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας.
7. Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης των γονέων του παιδιού, στην οποία θα αναγράφονται και οι πιθανές αλλαγές που προέκυψαν στο τρέχον έτος (π.χ. γέννηση και άλλου παιδιού η οποία δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Εάν δεν υπάρχουν αλλαγές δηλώνεται ότι δεν έχει αλλάξει η οικογενειακή κατάσταση των γονέων.
8. Βεβαίωση εργοδότη ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ
9. ειδικά δικαιολογητικά

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικό κέντρο δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας 2132074600 και στην ιστοσελίδα του Δήμου.