Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροπολογία!

Επειδή, όπως φαίνεται, θα έχει δρόμο αυτή η ιστορία, εάν τελικά κάποιο κόμμα φιλοτιμηθεί και καταθέσει την τροπολογία στη βουλή και επειδή έχει ξεσπάσει  μεγάλη διαδικτυακή διαμάχη για την ορθότητα ή τα νομικά κενά της τροπολογίας, παρακάτω δημοσιεύονται η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όπως ψηφίστηκε και 4 ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις για την νομική διάσταση του θέματος! 
Για τον ιστορικό του μέλλοντος περισσότερο!


...Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε προς ψήφιση τις δύο (2) προτάσεις
 Α) Η πρόταση της Διοίκησης έλαβε είκοσι έξι(26) ψήφους ΥΠΕΡ των κκ. Δημοτικών Συμβούλων:Ανδρεάδη Σάββα, Αρετή Αικατερίνης, Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου Σταυρούλας, Βήχου-Στεργίου Σταματίας, Δασκαλάκη Ευστράτιου, Δατσέρη Βασιλικής, Διακάκη Ευγενίας, Διαλινάκη Παναγιώτη, Θεόδοτου Μιλτιάδη,Καμά Παντελεήμονα, Κασιμάτη Αγγελικής, Κατσαφάδου Κυριάκου, Καψετάκη Γεώργιου, Κούβαρη Παναγιώτη, Κουλίζου Μιχαήλ, Λάλου Μηνά, Μαντουβάλου Μαρίας, Μαρτάκη Νικόλαου, Μαυρούτσου Παναγιώτη, Μιχάλογλου Στυλιανής, Μπαξεβάνη Πολυάνθης (Πωλίνας), Περδίκη Παναγιώτας, Σταυριανάκου Μιχαήλ,Συράκου Σταυρούλας, Τσίγγερη Βασιλείου, και Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλας (Ματούλας).
Β) Η πρόταση ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης Κερατσινίου -Δραπετσώνας έλαβε τρεις (3) ψήφους ΥΠΕΡ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων: Γεωργίου Καλαμαρά, Γεωργίου Αρφαρά, και Παναγιώτη Καραγιαννίδη.
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι κκ.Δημοτικοί Σύμβουλοι:Αλεξίου Κων/νος, Αντωνοπούλου Μαρία, Βρεττάκου Νικολάος,Θωμαΐδης Δημήτριος, Φίλιππος Καμπούρης, Ιωάννης Τζιώτης, Γεώργιος Τσιρίδης.
Κατόπιν τούτου το Σώμα: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με είκοσι έξι (26) θετικές ψήφους
Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει:
Α) Να κατατεθεί προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, με βάση τα στοιχεία του Δημόκριτου και του Αστεροσκοπείου που αποδεικνύουν ότι οι ρυπογόνες βιομηχανίες αποτελούν πηγή δυσοσμίας και επικίνδυνων χημικών ενώσεων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αίτηση για την ανάκληση τώρα της άδειας λειτουργίας της Oil one.
Β) Να ζητηθεί από τα πολιτικά κόμματα να υιοθετήσουν σχετική τροπολογία σε επόμενο νομοσχέδιο η οποία θα επιβάλλει τη μετεγκατάσταση της Oil one, της Lafarge και την απομάκρυνση των δεξαμενών των ΕΛΠΕ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.


ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου......με θέμα «........................»Άρθρο ... τροποποίηση αρ. 7 ν. 3325/2005Στην παρ. 2 του αρ. 7 του ν. 3325/2005 (Α' 68) προστίθεται στο τέλος αυτής νέο εδάφιο ως εξής: 

«Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στην παρούσα παράγραφο, για τις χρήσεις γης του αρ. 28 του ν. 4342/2015 (Α' 143), η προθεσμία συνέχισηςλειτουργίας δραστηριοτήτων, ορίζεται σε επτά (7) έτη από την ημερομηνία καθορισμού της χρήσης γης και επιτρέπεται επέκταση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, μέχρι τη συμπλήρωση του πέμπτου (5ου) έτους, από τνο καθορισμό της χρήσης γης. 
Στο διάστημα λειτουργίας των εγκαταστάσεων όταν παρατηρούνται φαινόμενα δυσοσμίας, το αρμόδιο Υπουργείο καλείται να επιβάλλει προσωρινή διακοπή λειτουργίας των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.»Η παρ. 2 του αρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:2. Οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόμιμα και λειτουργούν σε περιοχές χωρίς καθορισμένες χρήσεις γης μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία καθορισμού της χρήσης γης, με τον οποίο οι δραστηριότητες αυτές καθίστανται μη συμβατές. 
Η επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών είναι δυνατή εντός του χώρου ή του γηπέδου όπου λειτουργούσαν πριν τον καθορισμό της χρήσης γης και μέσα στα όρια του βαθμού όχλησης, όπως αυτά προσδιορίζονται βάσει της τελευταίας ισχύουσας έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας και με την προϋπόθεση ότι η επέκταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη συμπλήρωση του δωδέκατου έτους από τον καθορισμό της χρήσης γης. Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στην παρούσα παράγραφο, για τις χρήσεις γηςτου αρ. 28 του ν. 4342/2015 (Α' 143), η προθεσμία συνέχισης λειτουργίας δραστηριοτήτων, ορίζεται σε επτά (7) έτη από την ημερομηνία καθορισμού της χρήσης γης και επιτρέπεται επέκταση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, μέχριτη συμπλήρωση του πέμπτου (5ου) έτους, από τονκαθορισμό της χρήσης γης.

 Στο διάστημα λειτουργίας των εγκαταστάσεων όταν παρατηρούνται φαινόμενα δυσοσμίας, το αρμόδιο Υπουργείο καλείται να επιβάλλει προσωρινή διακοπή λειτουργίας των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.Αιτιολογική έκθεση άρθρου.τροποποίηση αρ. 7 ν. 3325/2005Με την διάταξη αυτή τροποποιείται η παρ. 2 του αρ. 7 του ν. 3325/2005 για να καλυφθεί η περίπτωση καθορισμού χρήση γης με μητροπολιτικό χαρακτήρα, του παραλιακού μετώπου εξακοσίωνσαράντα (640) στρεμμάτων του δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας. Η εν λόγω περίπτωση αφορά χρήση γης με υπερτοπικό ενδιαφέρον, η οποία απαιτεί εκ της φύσεως της διαφορετική ρύθμιση από την γενική ρύθμιση του αρ. 7 του ν. 3325/2005. 
Η διάταξη αυτή επιβάλλεται για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη προστασίας της εν λόγω περιοχής με μητροπολιτικό χαρακτήρα, για την οποία θα πρέπει η μεταβατική διατήρηση προϋπαρχουσών δραστηριοτήτων στην περιοχή εκείνη, ασύμβατων με νέο μητροπολιτικό χαρακτήρα της περιοχής, να μειωθεί χρονικά, καθώς ακυρώνεται εν τοις πράγμασι, ο λειτουργικός σκοπός προορισμού της, για όσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τέτοιες ασύμβατες με αυτήν δραστηριότητες. 
Με την ρύθμιση αυτή, μειώνεται στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος διατήρησης προϋπαρχουσών δραστηριοτήτων, από 20 έτη σε επτά (7) έτη και ο χρόνος επέκτασης δραστηριοτήτων, από 12 έτη σε πέντε (5) έτη, από την ημερομηνία καθορισμού της χρήσης της γης.
 Η διάταξη αυτή είναι αναγκαία, αλλά και ανάλογη, προς σκοπούς υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, που έγκεινται στη προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στην συγκεκριμένη περιοχή παραλιακού μετώπου εξακοσίων σαράντα (640) στρεμμάτων του δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας που εκ της φύσεως και του προορισμού της απαιτεί ειδική μέριμνα από το νομοθέτη


Ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης Κερατσινίου - Δραπετσώνας προς το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 24/6/2020 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου – Δραπετσώνας καλεί τους εργαζόμενους και το λαό της περιοχής να δυναμώσουν τον αγώνα τώρα για όλα τα σύγχρονα δικαιώματά τους που τσακίζονται για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Να δυναμώσουν τον αγώνα των δεκάδων σωματείων και μαζικών φορέων της περιοχής μας που όλα αυτά τα χρόνια συγκρούονται πραγματικά με τις αιτίες και του υπεύθυνους που ματώνουν την ζωή μας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου – Δραπετσώνας καλεί την κυβέρνηση να υλοποιήσει τα αιτήματα του λαού και των δεκάδων εργατικών σωματείων και φορέων της περιοχής:
• Να φύγουν τώρα τα καζάνια του θανάτου από τις γειτονιές μας. Να ανακληθούν άμεσα όλες οι άδειες των βιομηχανιών που ρυπαίνουν την περιοχή, να απομακρυνθούν οι εγκαταστάσεις τους μακριά από κατοικημένες περιοχές, με όλα τα απαραίτητα μέτρα για το περιβάλλον.
• Να αποδοθεί το σύνολο των 640 στρ. στο λαό της περιοχής, με απαλλοτρίωση όλης της έκτασης χωρίς αποζημίωση. Αξιοποίηση του συνόλου της έκτασης για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών σε αναψυχή, πολιτισμό, άθληση, υγειά. Καμία δραστηριότητα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, καμία ανταποδοτική λειτουργία άμεση ή έμμεση. Αποκλειστική χρηματοδότηση και συντήρηση της έκτασης και των υποδομών από τον κρατικό προϋπολογισμό.
• Άμεσα μέτρα, για την περίπτωση Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ). Ενημέρωση των κατοίκων για σχέδιο έκτακτης κατάστασης, σχέδιο που αφορά Πυροσβεστική και Αστυνομία, διαθεσιμότητα υποδομών σε συγκεκριμένο νοσοκομείο, εναλλακτικός δρόμος διαφυγής κ.λπ.
• Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, κανένας κάτω από τα 751 ευρώ. Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
• Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους της Oil One.
• Μαζικοί ιατρικοί έλεγχοι στον λαό της περιοχής μας και στους εργαζόμενους της Oil One με κονδύλι της περιφέρειας.

Η ανάρτηση της νομικής συμβούλου του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Χρ. Μυργιαλή (εδώ)

Η ανάρτηση της δικηγόρου της Ελένης Ευαγγελοπούλου "Για την απομάκρυνση των ρυπογόνων εγκαταστάσεων από τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας" (εδώ
Η δήλωση του Δημάρχου " ...πετούν την μπάλα στην εξέδρα"(εδώ)
Η τοποθέτηση του βουλευτή Β΄Πειραιά στο Δημοτικό Συμβούλιο