Σάββατο 16 Ιουλίου 2022

"Ναυάγησε" η ανακατασκευή του "Ι.Βάζος" στη Δραπετσώνα;

Στις 14 Ιουνίου 2021 οι φορείς οι συλλογικότητες της πόλης και κυρίως  ο αθλητικός κόσμος της περιοχής είχε πληροφορηθεί ότι δύο πολύ σημαντικά έργα για την πόλη εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής! 
Ειδικότερα για την ανακατασκευή του "Ι.Βάζος" στη Δραπετσώνα το ποσό ήταν 5.100.000€.
Τότε υπήρξαν και οι σχετικές ανακοινώσεις (εδώ)και το Δραπετσίνι είχε παρουσιάσει τη μελέτη (εδώ)

Στις 12 Ιουλίου 2022 ο δήμος προκηρύσσει "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Ι. ΒΑΖΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 266.426,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)." (εδώ)

Προφανώς δεν θα γίνει η ανακατασκευή και ο δήμος προκηρύσσει διαγωνισμό για να καλύψει τις ανάγκες των αθλητικών σωματείων. Είναι έτσι;
Εάν ναι, γιατί; Το έργο είχε ενταχθεί στον προϋπολογισμό της περιφέρειας και υπήρχαν τα χρήματα!
Υπήρξε αίτημα της δημοτικής αρχής προς την περιφέρεια να μην γίνει το έργο, όπως προέβλεπε η μελέτη ή η περιφέρεια αποφάσισε να μην το χρηματοδοτήσει; Και, εάν η πρωτοβουλία ήταν της περιφέρειας, χωρίς συναίνεση του δήμου, δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί το δημοτικό συμβούλιο;

Σίγουρα κάποιοι λόγοι υπάρχουν! Μπορεί να επιλέχτηκαν άλλες ποιο σημαντικές παρεμβάσεις και να είναι σε κάποιο βαθμό αναγκαίες! Άλλες παρεμβάσεις "που βάζουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του"... Όμως, οι δημότες και η αθλητική κοινότητα της περιοχής, μιας και είχαν ενημερωθεί για τα αρχικά σχέδια (Συνεχίζουμε με έργα), καλό είναι να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις!