Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Βαφτίζουν τα σκουπίδια και την καύση “κυκλική οικονομία” ...


<Βαφτίζουν τα σκουπίδια και την καύση “κυκλική οικονομία” και μας τα σερβίρουν να τα φάμε>
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ


Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθεί τα τετελεσμένα γεγονότα για το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων/ ΠΕΣΔΑ Αττικής, το οποίο: 
  • Εισάγει την καύση των αποβλήτων (ακόμα και των σύμμεικτων) με τεράστιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας. Η καύση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων/ΑΣΑ είναι πλήρως αντίθετη με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί αποβλήτων.
  • Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η έγκρισή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ξοδεύονται τεράστια ποσά για τη διαφήμιση και την προβολή ενός ανύπαρκτου έργου στο τομέα της Διαχείρισης των ΑΣΑ.
  • Διαιωνίζει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής και αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο περιβαλλοντικού ρατσισμού για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας. Η διαιώνιση και ο γιγαντισμός του ΧΥΤΑ Φυλής είναι μια περιβαλλοντική αδικία, η οποία όμως είναι σύμφωνη με την οδηγία του νεοφιλελεύθερου Lawrence Summers (διευθύνων οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζα) που προτρέπει «Οι φτωχοί ας φάνε τη ρύπανση» «Let them eat pollution» [THE ECONOMIST 08.09.1992].
  • Έρχεται σε αντίθεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ/ AGENDA 2030, παρά τους υπερφλύαρους χαρακτηρισμούς και ύμνους για «πάρκο κυκλικής οικονομίας» στη Φυλή. Ιδιαίτερα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους Στόχους 6,11,12 και με το Στόχο 17 (συνεργασία για τους στόχους – ποια συνεργασία όταν δεν τηρούνται οι διαδικασίες έγκρισης του νέου ΠΕΣΔΑ ?)
Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ έχουν προβάλλει τις θέσεις τους με την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ που έκαναν για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΧΥΤΑ Φυλής (18.01.2020) – ωστόσο ενάμιση χρόνο μετά διαπιστώνουμε ότι «το κρέας βαφτίζεται ψάρι» για να συνεχίζουμε να καταναλώνουμε «υγιεινά» όλο και περισσότερους «περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς ρύπους» στα Δυτικά της Αθήνας. https://bit.ly/3R7gfdw

Οι θέσεις του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ για τον ΠΕΣΔΑ Αττικής είναι οι εξής:

Α. Η καύση θα πρέπει να αποκλειστεί από τον ΠΕΣΔΑ Αττικής.
Β. Να ακολουθηθεί η νομιμότητα και οι διαδικασίες έγκρισής του – Να ψηφιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Γ. Το περιβάλλον και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισόνομοι πολίτες και να σταματήσουν να «τρώνε τη ρύπανση».
Δ. Οι 55 Δήμοι της Αττικής θα πρέπει να σηκώσουν τα βάρη που τους αναλογούν και να σταματήσουν να βολεύονται πετώντας τα σκουπίδια τους κάτω από το «χαλί του γείτονα» (ΧΥΤΑ Φυλής).
Ε. Οι Δήμοι της Αττικής και οι Περιφερειακές Παρατάξεις Αττικής θα πρέπει να απαιτήσουν να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για την ψήφιση του ΠΕΣΔΑ, «Διαφορετικά, σύμφωνα με το ν. 4685/2020 (άρθρο 83, παρ. 3), εγκυμονεί ο κίνδυνος το νέο ΠΕΣΔΑ να εγκριθεί από το ΥΠΕΝ, ερήμην του περιφερειακού συμβουλίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών της Αττικής» (στα εισαγωγικά είναι το απόσπασμα από την ανακοίνωση του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 28.06.2022). ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ