Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

Συλλογή ειδών ένδυσης, ιματισμού και υπόδησης από τον Δήμο


Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας θα ξεκινήσει πρόγραμμα συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.) σε συνεργασία με την εταιρεία «EASTWEST» (εδώ), η οποία ειδικεύεται στην ανακύκλωση και δεσμεύεται να συλλέγει τα προαναφερθέντα υλικά με δικά της μέσα.
...
Η εταιρεία «EASTWEST» αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση των συλλεγέντων μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών και ειδικότερα: 
Την δωρεάν τοποθέτηση κάδων ειδικών προδιαγραφών (μεταλλικοί γαλβανιζέ, χρώματος μωβ όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, με διαστάσεις: 0,95cm x0,95cm x 1,65cm) για τη συλλογή των μεταχειρισμένων ρούχων, οι οποίοι δύναται να τοποθετηθούν σταθερά στο έδαφος για να αποφευχθεί ενδεχόμενο ανατροπής τους καθώς και άσκοπης ή παράνομης μετακίνησής τους. 
Την δωρεάν συλλογή των υλικών με μέσα της εταιρίας (οχήματα με προδιαγραφές ρύπων EURO 6). Η συλλογή/αποκομιδή θα πραγματοποιείται 2-3 φορές την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής ρίψης ενδυμάτων (Μάιος - Οκτώβριος) και 2-4 φορές το μήνα για τους υπόλοιπους μήνες. Η εταιρεία θα ανταποκριθεί το αργότερο εντός 48 ωρών σε οποιαδήποτε ενημέρωση από πολίτη για πληρότητα των κάδων. 
Την ολική διαχείριση των συλλεγέντων ειδών (συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση ανακυκλώσιμου υλικού) καθώς και την ετήσια ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, όπως ορίζει ο νόμος. 
Την οργάνωση εκστρατείας προβολής και ευαισθητοποίησης των δημοτών σχετικά με την ανακύκλωση ρούχων & υποδημάτων με χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου επικοινωνιακού μέσου. 
 Την προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης των ποσοτήτων των συνολικά συλλεγόμενων υλικών στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας ετησίως ή κατόπιν αιτήματός του. 

Η εταιρεία EASTWEST για τις παρεχόμενες υπηρεσίες συλλογής διαλογής και τελικής διάθεσης δεν θα λαμβάνει ούτε αξιώνει από το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας κανένα οικονομικό αντάλλαγμα ή αμοιβή.  Ως αντισταθμιστικό αντάλλαγμα – ανταποδοτικό όφελος από την υλοποίηση του προγράμματος, η εταιρεία EASTWEST θα αποδίδει προς το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας, σε τριμηνιαία βάση, προϊόντα τιμήματος που θα υπολογίζεται: Συλλογή έως 200 τόνους ανά έτος 1.100,00 ευρώ εγγυημένο ποσό υπό μορφή δωροεπιταγών, ως αντισταθμιστικό όφελος του αναδόχου προς τον Δήμο, προϊόντων χρήσιμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο! Ποσότητες πλέον των 200 τόνων ανά έτος 6,00 ευρώ /ανά τόνο.

Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται στη σύμβαση που έχει εγκριθεί από την οικονομική του δήμου.
Πρόκειται για εξαιρετική πρωτοβουλία, όλοι έχουν παλιά ρούχα που δεν ξέρουν πως να τα διαθέσουν!
 Με το καλό να ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος!