Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019

Νέα "ήθη", νέα "έθιμα"!

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης, η οποία ερμηνεύει την απόφαση για τροποποίηση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών επιτροπών, νομικών προσώπων των δήμων, στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, από τα 11 μέλη, συμμετέχουν 9 μέλη που ορίζει η παράταξη του δημάρχου και 2 που ορίζουν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Επίσης στην επιτροπή συμμετέχουν και 4 μέλη,  υποχρεωτικώς οριζόμενα  από τις σχολικές μονάδες (αρχαιότεροι διευθυντές, εκπρόσωπος γονέων).   
Οι σχολικές επιτροπές έχουν 15μελές διοικητικό συμβούλιο και διαχειρίζονται τις επιχορηγήσεις που προορίζονται για τα σχολεία και γενικότερα ό,τι έχει σχέση με διαχείριση της καθημερινότητας των σχολείων.

Ουσιαστικά η νέα αυτή εγκύκλιος, απροκάλυπτα, ακυρώνει κάθε έννοια αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης, μιας και σε πολλές περιπτώσεις η παράταξη του δημάρχου δεν έχει την πλειοψηφία μετά τις τελευταίες εκλογές. Δηλαδή ο λαός δεν έδωσε απόλυτη πλειοψηφία και έδωσε με την ψήφο του εντολή συνεργασίας των δημοτικών κινήσεων. Συνεργασία τουλάχιστον σε απλά θέματα, λέμε τώρα!


Ακόμα η νέα αυτή εγκύκλιος ακυρώνει και κάθε διάθεση συμμετοχής σε τέτοιου είδους όργανα. Ποιο είναι το νόημα της συμμετοχής σε ένα όργανο όπου 9 μέλη θα στηρίζουν την πολιτική αυτού που τους διόρισε; Τα 2 τι θα κάνουν; Θα καταγράφουν την αντίθετη άποψη; Και θα σπαταλούν πολύτιμο χρόνο να πείσουν για αυτονόητα πολλές φορές θέματα, εισπράττοντας το κόστος διαφωνίας, χαρακτηριζόμενοι ενίοτε και γραφικοί, όταν επιμένουν και δεν συντάσσονται με αυτό που επιθυμεί η διοίκηση! Υπάρχουν πιο ανώδυνοι τρόποι να καταγράφονται οι διαφωνίες, μια ανακοίνωση, μια ανάρτηση και θα καλύπτονται πολιτικά.

Το τραγικό βέβαια είναι ότι η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται σε όργανα που διαχειρίζονται θέματα παιδείας. Σε όργανα που δεν λύνουν κορυφαία προβλήματα του τόπου, αλλά σε όργανα που διαχειρίζονται, κυρίως, τα ποσά για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. Εκεί που η πολιτική είναι εύκολη, μιας και αφορά τα σχολεία και την παιδεία και θα έπρεπε να είναι μία και να ενώνει, γιατί αφορά τα παιδιά του δήμου. "Ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά", ήταν και είναι το αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας! 
 
Το πιο τραγικό είναι ότι οι βρισκόμενοι με την πλευρά της πλειοψηφίας, σ΄αυτή συγκυρία, "πανηγυρίζουν", στο όνομα της κυβερνησιμότητας του δήμου.  Ωραία ανακάλυψη, (Αχ, πού ‘σαι νιότη που ‘δειχνες πως θα γινόμουν άλλος!).  "Πανηγυρίζουν" γιατί θα έχουν τον απόλυτο ελέγχο, αν και ο λαός με την ψήφο του αλλιώς επέλεξε, αν και, σε πολλές περιπτώσεις, ήταν υπέρ της απλής αναλογικής πριν καθίσουν στις αναπαυτικές θέσεις της εξουσίας.

Υπάρχει λύση, ώστε να μην καταντήσουν οι σχολικές επιτροπές διακοσμητικά όργανα;

  -Ναι! 
Οι δήμαρχοι να πάρουν απόφαση και να ορίσουν μέλη ανάλογα με τη δύναμη των παρατάξεων, ανάλογα με την εντολή των δημοτών και όχι με την τροπολογία του υπουργείου. Η ίδια η τροπολογία τους δίνει τη δυνατότητα (για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να υποδειχθούν από τον δήμαρχο μέλη και από τις λοιπές παρατάξεις ή και ανεξάρτητους συμβούλους). 
 Θα είναι μια απόφαση που ευνοεί την πολιτική συμμετοχή, την καλύτερη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Θα είναι μια υπέρβαση για όποιους το τολμήσουν! Μια πράξη σεβασμού στην εντολή των δημοτών, μια πράξη που θα συμβαδίζει, σε πολλές περιπτώσεις, με τις πάγιες προεκλογικές θέσεις τους. 
 Άλλωστε για την παιδεία, σε επίπεδο δήμου, πρόκειται!