Δευτέρα 4 Απριλίου 2011

Αξιοποίηση του παραγόμενου νερού στην Ψυτάλλεια


Η «Αξιοποίηση του παραγόμενου νερού στην Ψυτάλλεια», ενός σημαντικού έργου για την ευρύτερη περιφέρεια του Πειραιά, με οφέλη όμως για το σύνολο των πολιτών του λεκανοπεδίου της Αττικής, ήταν το θέμα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε χθες με τη συμμετοχή των γύρω δήμων στον ΟΛΠ. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Γιάννης Διαμαντιδης ο οποίος είναι και Πρόεδρος του Ειδικού Συντονιστικού Οργάνου Ανάπτυξης  του Πειραιά.

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυτάλλεια, αποτελεί κατάκτηση των πολύχρονων διεκδικήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και όλων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων».

Οι βασικοί άξονες στους οποίους επικεντρώνεται το ενδιαφέρον αναφορικά με την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υδάτων της Ψυτάλλειας είναι οι ακόλουθοι:

Πρώτον, η αναδάσωση του όρους Αιγάλεω, μιας έκτασης 73.000 περίπου στρεμμάτων που στο μεγαλύτερο τμήμα της στερείται βλάστησης. 

Δεύτερον, η χρήση για αστικές ή δημοτικές ανάγκες, όπως το πλύσιμο των δρόμων, η άρδευση χώρων πράσινου, γηπέδων και λοιπών εγκαταστάσεων. 

Τρίτον η σύνδεση των δικτύων πυρόσβεσης με το δίκτυο του επαναχρησιμοποιούμενου νερού.

Τέταρτον, η χρησιμοποίησή του για την κάλυψη των βιομηχανικών αναγκών, όπως και άλλων μεγάλων χρηστών όπως ο ΟΛΠ, όπου με την προτεινόμενη παρέμβαση μπορούν να εξοικονομηθούν περισσότερα από 5.000.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού της ΕΥΔΑΠ.
Ακόμη, σε μια επέκταση του αρχικού σχεδίου, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η παραλιακή ζώνη μέχρι και την περιοχή του Ελληνικού, με στόχο την σταθερή υδροδότηση με νερά χρήσης, τόσο των παράκτιων εγκαταστάσεων, όσο και του υπό σχεδιασμού χώρου του Ελληνικού. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, εκτιμάται περίπου σε 40.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 10.000.000 υπολογίζεται να δαπανηθούν για υποδομές απολύμανσης των νερών της Ψυτάλλειας, 10.000.000 για αντλήσεις και δεσμεύσεις χώρων και 20.000.000 για τα νέα δίκτυα της πρώτης περιοχής εφαρμογής. 
Αναφορικά με την ανεύρεση των αναγκαίων πόρων, προτείνεται η συνδυασμένη αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ και σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων για το περιβάλλον, η παροχή εγγυήσεων και η ενδεχόμενη λήψη δανείων, ή αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων