Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛ. ΧΡΥΣΟΥ, ο οποίος ανέλαβε Πρόεδρος της Εταιρείας Αναπτύξεως Αλιείας "ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε"

Μετά την από 3/3/2011 απόφαση των Υπουργών Θαλασσίων υποθέσεων και Οικονομικών ανέλαβα Πρόεδρος της Εταιρείας Αναπτύξεως Αλιείας " ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε" . 
Η ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε είναι Δημόσια Επιχείρηση με ένα και μοναδικό Μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και έχει σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των ένδεκα ιχθυοσκαλών της χώρας. Έχει έδρα την Καλλιθέα. 

Ο Πρόεδρος δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες, προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την γενική εποπτεία της Εταιρείας. 
Οι αποδοχές μου απο την Εταιρεία, ως συνταξιούχος του Δημοσίου που σύμφωνα με τον Ν. 2469/97 άρθρο 6 παραγρ. 9 που ισχύει μέχρι σήμερα και αναφέρει ότι " οι διοριζόμενοι σε θέσεις Προέδρων η μελών Διοικητικών Συμβουλίων Φορέων του Δημοσίου τομέα οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη απο το Δημόσιο, λαμβάνουν το ήμισυ των αποδοχών της θέσεως ", ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 500 ευρώ. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η θέση του Προέδρου είναι τιμητική και ουσιαστικά άμισθη και ώς τέτοια την αποδέχθηκα. 

Ελπίζω, στο βαθμό των δυνατοτήτων μου, ότι η παρουσία μου στην ΕΤΑΝΑΛ¨Α.Ε" και κατ' επέκταση στο Ελληνικό Δημόσιο θα αποβεί θετική, αλλα ταυτόχρονα ωφέλιμη για τον Δήμο μας δεδομένου ότι στα Διοικητικά του όρια βρισκεται η μεγαλύτερη ιχθυόσκαλα της χώρας. 

Αλέξανδρος Χρυσός 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»