Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

"αντιφασιστικός Σεπτέμβρης"

Αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία
από το Κερατσίνι στο μπλόκο της Κοκκινιάς!