Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Πότε θα ξεκινήσουν οι μετρήσεις, όπως προβλέπει η σύμβαση "...για τον Προσδιορισμό Εκπομπών VOCs από βιομηχανικές..."


Μαϊμού Άη Γιώργης ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης όσον αφορά το δράκο της Oil One;            
 Συντάκτης: Λάκης Ιγνατιάδης, stagona4u
 
Η αρχή του έργου : Στις 21 Ιουλίου 2020 ο υπουργός Κωστής Χατζιδάκης, ένα χρόνο μετά από την ανάληψη καθηκόντων του στο υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αποφάσισε να ασχοληθεί με το πρόβλημα της δυσοσμίας που βασανίζει εδώ και πέντε χρόνια τους κατοίκους της Δραπετσώνας, του Κερατσινίου, του Περάματος και του Δ.Πειραιά. 
Άναψε λοιπόν πράσινο φως στο ΕΚΠΑΑ (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης), έναν οργανισμό που εποπτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, για να προχωρήσει σε δύο συμβάσεις. Η δεύτερη, που δίνει πάσες και στους πολίτες των αναφερόμενων περιοχών, είναι η "Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών για τον Προσδιορισμό Εκπομπών VOCs από βιομηχανικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Δυτικής Αττικής".

Το ΕΚΠΑΑ ως αναθέτουσα αρχή της σύμβασης αυτής, εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρό του Αριστείδη Καλπία. Η σύμβαση αυτή έχει ως Αναδόχους το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης που εκπροσωπείται από τους Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, Αν. Καθηγητή Ευστράτιο Στυλιανίδη και Κωνσταντίνα Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια ΑΠΘ στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας, ως επιστημονικώς υπεύθυνη του προγράμματος, ( εδώ η σύμβαση ). 
Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο του έργου τους είναι ο προσδιορισμός διάχυτων εκπομπών δύσοσμων πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) που εκλύονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Δυτικής Αττικής, ιδιαίτερα στους Δήμους Ελευσίνας και Κερατσινίου Δραπετσώνας και ο προσδιορισμός των πηγών τους.
Και το έργο αυτό περιλαμβάνει έκτακτους ελέγχους από κλιμάκιο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και από εκπρόσωπο της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΘ για την συλλογή δειγμάτων κατόπιν ειδοποίησης/ καταγγελίας από τοπικούς φορείς (π.χ. Δήμος, Πολίτες).
Ο συνολικός αριθμός δειγμάτων που θα συλλεγούν και θα αναλυθούν θα είναι τουλάχιστον 80 στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων και τουλάχιστον 20 σε περιπτώσεις έκτακτων ελέγχων.
Τέλος η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, που ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης του έργου. 
συνέχεια του άρθρου εδώ