Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Περιμένοντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων

Μετά από 2 χρόνια ολοκληρώνεται το έργο των μετρήσεων του "Δημόκριτου". Από μέρα σε μέρα αναμένεται να δημοσιευτεί το τελικό παραδοτέο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψαν η Περιφέρεια Αττικής και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για την εκπόνηση της έρευνας με τίτλο «Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Ελευσίνας», προϋπολογισμού 316.000 ευρώ με ΦΠΑ. (εδώ).

Παράλληλα, εάν διαβάζουμε σωστά, και ο δήμος πρέπει να ενημερώσει, τρέχει ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο έχει αναθέσει το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για 3 μήνες με θέμα: «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ VOCs ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με αντικείμενο 
 "3 / 8 Αντικείμενο του έργου είναι ο προσδιορισμός διάχυτων εκπομπών δύσοσμων πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) που εκλύονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Δυτικής Αττικής, ιδιαίτερα στους Δήμους Ελευσίνας και Κερατσινίου Δραπετσώνας και ο προσδιορισμός των πηγών τους. "Συγκεκριμένα το έργο με στόχο τον προσδιορισμό των πηγών δυσοσμίας θα περιλαμβάνει: 1.Κατάρτιση σχεδίου δειγματοληψιών ΕΝΤΟΣ των εγκαταστάσεων που θεωρούνται πιθανές πηγές εκπομπής οσμών, βάσει ενός τακτικού προγράμματος ελέγχων. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από κλιμάκιο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στο οποίο θα συμμετέχει και εκπρόσωπος της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΘ .
2.Έκτακτους ελέγχους από κλιμάκιο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και από εκπρόσωπο της ερευνητικής ομάδας το ΑΠΘ για την συλλογή δειγμάτων κατόπιν ειδοποίησης/ καταγγελίας από τοπικούς φορείς (π.χ. Δήμος, Πολίτες).
3.Ανάλυση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών των ανωτέρω σχετικών (1) & (2) και προσδιορισμός των πηγών οσμών.
4.Σύνοψη αποτελεσμάτων και ενδεχόμενες μετρήσεις επιβεβαίωσης.
εδώ

Ακόμα για τον σκοπό αυτό, η ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ θα συγκεντρώσει και θα αξιολογήσει όλες τις μετρήσεις VOCs που αναφέρονται στη συγκεκριμένη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο της έρευνας του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με τίτλο «Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Δραπετσώνας-Κερατσινίου και Ελευσίνας» (Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Αττικής), 
καθώς και των μετρήσεων που διεξάγει ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον οικείο Σταθμό Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.
Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, θα γίνει εκτίμηση των πιθανών πηγών δυσοσμίας στην εν λόγω περιοχή.
εδώ
 
Επομένως, το επόμενο δίμηνο θα υπάρχουν μετρήσεις από τρεις επιστημονικούς  φορείς για το μεγάλο πρόβλημα που για 6 χρόνια ταλαιπωρεί την περιοχή μας!   Ας ελπίσουμε ότι μετά από αυτά θα παρθούν γενναίες αποφάσεις από κάθε αρμόδιο!