Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

Βρύσες στις πλατείες με δωρεάν νερό

Ένα από τα αποτελέσματα του μακροχρόνιου αγώνα των κινημάτων νερού  σε όλο τον κόσμο είναι και η έκδοση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/904/ΕΕ, η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση νερού σε χώρους συγκέντρωσης κοινού.
 
Το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον», που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 18-09-2020, περιλαμβάνει διάταξη για υποχρέωση των Δήμων να διαθέτουν δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης κοινού με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουλίου 2021.
 
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 04 – Μείωση της κατανάλωσης (άρθρο 4 της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ) αναφέρεται: 
10. Για τον σκοπό της μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης του μέρους ΣΤ’ του παραρτήματος Ι, από την 1η Ιουλίου 2021, οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού υποχρεούνται να διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδικές χαρές, παρέχοντας κατάλληλη σήμανση στο κοινό που ενθαρρύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων νερού, καθώς και να επεκτείνουν το δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.
 
Επιστροφή λοιπόν στα παλιά, με τις υπέροχες βρύσες στις πλατείες των πόλεων και των χωριών!
 
Πέρα βέβαια από την περιβαλλοντική διάσταση του θέματος, για μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, και την οικονομική διάσταση θα υπάρξει με τα χρόνια και η αισθητική διάσταση.  
Ίσως σε λίγα χρόνια "η αντιπαράθεση" να γίνεται, εάν η βρύση της πλατείας είναι από το αγαπημένο υλικό της εποχής, το μπετόν, ή  από άλλο, μάρμαρο ή άλλο υλικό με κάποιο καλαίσθητο σχέδιο !
 Και βέβαια, όπως σε όλα τα πράγματα,  κάποιοι δήμαρχοι θα αφήσουν το στίγμα τους, και ...θα τους μνημονεύουν ή θα τους λοιδορούν οι επόμενες γενιές!

Και επειδή η ιδέα είναι όμορφη και υπάρχουν δήμοι που ήδη την εφαρμόζουν,  δεν είναι ανάγκη  οι πόλεις να περιμένουν την ημερομηνία που προβλέπει το νομοσχέδιο. Ας ξεκινήσουν από τώρα να εντάξουν, έστω και πιλοτικά,   βρύσες σε πλατείες, για να εντοπιστούν και τυχόν άλλες δυσκολίες. 
Πάντως, για να μην διαμαρτύρονται οι τοπικοί άρχοντες για το ποιος θα πληρώνει το νερό,  οι βρύσες θα έχουν ελεγχόμενη ροή, έτσι ώστε να μην υπάρχει κατασπατάληση του νερού, σε εποχές που υπάρχει έλλειψη και οι ανάγκες είναι μεγάλες. Άλλωστε η τεχνολογία στα θέματα αυτά έχει δώσει λύσεις! 
Εμπρός λοιπόν, νέο πεδίον δόξης λαμπρόν!