Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

Το σεξ εν όπως τα σουβλάκια

Ένας… διαφορετικός τρόπος να μιλήσουμε για τη συναίνεση στο σεξ, την επικοινωνία, τον σεβασμό, τις σχέσεις. 
Μια παραγωγή του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού. 
 
 
 
 
Για όσα άτομα, μπορεί να χρειάζονται λίγη βοήθεια με την κυπριακή διάλεκτο:
  Το «εν» πριν από ρήμα = δεν, διαφορετικά «εν»= είναι | Έννεν=δεν είναι Ποτζεί= Απ’εκεί Τζαμαί= εκεί (κόψε το τζαμαί, δηλ. σταμάτα σε εκείνο το σημείο) 
 Εφύρτηκεν = λιποθύμησε (χρησιμοποιείται σε διάφορες περιπτώσεις, στο βίντεο κυρίως με την έννοια ότι αποκοιμήθηκε)  
Στρακόττον = λιώμα από το μεθύσι  
Φανελλούα = μπλουζάκι  
Ποτζεί ποδά = απ’ εκεί και από δω
 
 Το βίντεο στην κοινή ελληνική για κάποιες λέξεις που μπορεί να... δυσκολεύουν.