Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

"Πάρκο κυκλικής οικονομίας" στην Κρήτη

Μιας και η ορολογία "πάρκο κυκλικής οικονομίας" μπήκε στην ζωή της περιοχής, μετά την ανακοίνωση ότι το εργοστάσιο του Σχιστού θα ονομαστεί "πάρκο κυκλικής οικονομίας" (εδώ),  παρακάτω δημοσίευση για το πάρκο κυκλικής οικονομίας που σχεδιάστηκε για να γίνει στην Κρήτη! Για μια πρώτη ιδέα,τι είναι αυτό το πάρκο!Το Πάρκο ανήκει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου έκτασης 270 στρεμμάτων στην Δ.Ε. Αλικαρνασσού και αποτελείται από χώρους πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής (55%) και κατά 45% από χώρους επαναχρησιμοποίησης, διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης, ανάκτησης δημοτικών στερεών αποβλήτων και χώρους έρευνας-καινοτομίας και ενεργειακής αξιοποίησης .

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρία «ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων» η Ενεργειακή μελέτη του Πάρκου εκπονήθηκε από την ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές για λογαριασμό του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης ( ΕΣΔΑΚ) που είναι και ο φορέας λειτουργίας των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και προτείνει τις εξής δράσεις:

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κελύφη των κτιρίων του Πάρκου (θερμομόνωση, εξωτερικά κουφώματα, υαλοστάσια) όπως το Κεντρικό Πράσινο Σημείο, το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας.
Παρεμβάσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού χρήσης) με συστήματα βιομάζας & ηλιοθερμίας, αντλίες θερμότητας τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα ρύθμισης της ποιότητας νωπού αέρα και διατάξεις αυτοματισμών.
Παρεμβάσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης του ηλεκτροφωτισμού των κτιρίων και των οδών του Πάρκου με σύγχρονα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED.
Εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας που αποτελείται από σύγχρονη μονάδας αεριοποιητή, πουθα τροφοδοτεί το δίκτυο (ηλεκτρική) και τις ενεργοβόρες εγκαταστάσεις του Πάρκου (θερμική), ενώ η περίσσειαθερμικής ενέργειας δύναται να διοχετευθεί στην γειτνιάζουσα ΒΙ.ΠΕ. .
Εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας που αποτελείται από Φωτοβολταϊκό πάρκο.

Οι ανάγκες της μονάδας αεριοποίησης σε πρώτη ύλη, θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις παραγόμενες ποσότητες απορριμματογενούς καυσίμου μορφής pellet, στην -υπό αναβάθμιση- Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) που βρίσκεται εντός του Πάρκου.

Η παραγόμενη ενέργεια εντός του Πάρκου θα καλύπτει:
α) τα θερμικά φορτία για τη θέρμανση των κτιρίων και τη λειτουργία της ΜΕΑ.
β) το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των λοιπών εγκαταστάσεων του Πάρκου.


Στόχο αποτελεί η πλήρης ενεργειακή αυτονομία του Πάρκου έως το 2025 που αναμένεται να λειτουργήσει το σύνολο των νέων εγκαταστάσεων του.

Εκτός από τα ενεργειακά οφέλη, αναμένεται ότι κατά την πλήρη λειτουργία του Πάρκου επιπλέον οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά οφέλη:
θα επενδυθούν κυρίως με την μορφή επιδοτήσεων ΕΣΠΑ περίπου45 εκ. ευρώ
Θα δημιουργηθούν 250 νέες θέσεις εργασίας
Οι επισκέπτες των χώρων πρασίνου &αναψυχής του πάρκου θα ανέλθουν στις 10.000 κατ’ έτος
Θα επαναχρησιμοποιούνται ή θα ανακυκλώνονται περισσότεροι από 35.000 τόνοι απορριμμάτων κατ’ έτος. πηγή