Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

Στη Bουλή ...«ρουσφέτια στους δημάρχους»

 Στη Bουλή «ρουσφέτια στους δημάρχους», απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών & εξόφληση ληξιπρόθεσμων ΟΤΑ (όλο το ν/σ)
Κατατέθηκε σήμερα (Πέμπτη 20 Μαρτίου), το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Επείγουσες ρυθμίσεις υπουργείου Εσωτερικών». 
Το νομοσχέδιο εστιάζει σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, οικονομικής διοίκησης και διαχείρισής τους, αλλά και ζητήματα διοικητικής λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Όπως είχε γράψει το aftodioikisi.gr, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνε διατάξεις που έχουν χαρακτήρα «Προεκλογικού ρουσφετιού στους δημάρχους», καθώς, με την ψήφισή του, θα τίθενται σε αργία μόνο μετά από τελεσίδικη απόφαση δκαστηρίου, για την περίπτωση των κακουργημάτων μετά την καταδίκη σε πρώτο βαθμό. Θα έχουν σαφώς πιο ευνοϊκή μεταχείριση σε σύγκριση με υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους.
Το aftodioikisi.gr είχε γράψει επίσης ότι με το νομοσχέδιο προβλέπεται ευνοϊκή εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών ιδιωτών προς τους ΟΤΑ 
Ωστόσο, τις μεγαλύτερες, έως τώρα αντιδράσεις προκάλεσε το τελευταίο άρθρο (80) του νομοσχεδίου που μειώνει σε ένα μήνα, πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τον εκλογικό περιορισμό σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις και τις αλλαγές υπηρεσιακής κατάστασης των δημοτικών υπαλλήλων.
Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται στον ισχυρισμό ότι με τη μείωση του εκλογικού περιορισμού, από τις 18 Μαρτίου στις 18 Απριλίου, δηλαδή από δύο μήνες που ίσχυε μέχρι τώρα σε ένα μήνα, ουσιαστικά απελευθερώνονται οι απολύσεις όσων έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και δεν θα μεταφερθούν σε άλλη θέση.

Το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι οι εκλογικοί περιορισμοί δεν θα ισχύσουν για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ενόψει των εποχικών θερινών αναγκών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, την πυρασφάλεια, τις ανάγκες συμβασιούχων για τη φροντίδα βρεφών, νηπίων κ.α.) και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου προκειμένου να μην ανακοπεί η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. Σύμφωνα με το συνδικαλιστικό κίνημα, και όχι μόνο) «ανοίγει ο δρόμος» για ρουσφετολογικές προσλήψεις. Το σ/ν εξαιρεί επίσης από την αναστολή διορισμών σε ΟΤΑ α” και β” βαθμού τους υπηρετούντες υπαλλήλους που έχουν πετύχει τον διορισμό τους σε άλλη θέση του Δημοσίου, των ΟΤΑ α” και β” βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Διεκπεραιώνονται εκκρεμότητες υποψηφίων που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν ως προς την αναμόρφωση των τελικών πινάκων επιτυχόντων στους δήμους. Συγκεκριμένα, υποψήφιοι που έχουν κατοχυρώσει τη θέση τους στους τελικούς πίνακες διορισθέντων σε δήμους και υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας που έχουν δικαιωθεί μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση, διορίζονται από 22-09-2013 και τίθενται σε διαθεσιμότητα από 23-09-2013.

Εισάγεται το «διευθυντικό» δικαίωμα του δημάρχου που αποκτά τη δυνατότητα να μετακινεί το προσωπικό του Δήμου, των Δημοτικών Ιδρυμάτων και των ΝΠΔΔ, προκειμένου να καλύψει άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες. Η μετακίνηση του υπαλλήλου μπορεί να διαρκέσει πέντε χρόνια και να παραταθεί άλλα πέντε χρόνια.

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου

Διαβάστε τις τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις

Τι προβλέπουν υπόλοιπες διατάξεις:

Επικεφαλής συνδυασμών και υποψήφιοι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 αποκτούν δυνατότητα προσβολής των αποφάσεων επιβολής προστίμων των Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων που δεν έχουν κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Παρέχεται δυνατότητα επανόδου στην υπηρεσία των τακτικών υπαλλήλων, υπαλλήλων των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που παραιτούνται υποχρεωτικά από τη θέση τους για να θέσουν υποψηφιότητα στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ και των Ελεγκτών Νομιμότητας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί πλήρως ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α” και β” βαθμού και ο πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών τους.

Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου ΟΤΑ σε άλλον ΟΤΑ για δυο έτη και δυνατότητα παράτασης άλλου ενός χρόνου. Επίσης, παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης υπαλλήλων της Αιρετής Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που υπηρετούν στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, για δυο έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ισόχρονο διάστημα μια ή δυο φορές.

Στο σ/ν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την υποχρέωση των αιρετών στη β’βάθμια αυτοδιοίκηση να υποβάλουν ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Σε υποχρέωση ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποβάλλονται επίσης πλέον τα μέλη των Δ.Σ. ο πρόεδρος, ο δ/νων σύμβουλος, οι γενικοί δ/ντες και οι δ/ντες της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε), της ΠΕΤΑ Α.Ε. (Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ), του ΙΤΑ (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και του ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας).

Δημιουργείται ξεχωριστό μητρώο για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις επιχειρήσεις των δήμων και των περιφερειών και ορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο οικονομικής διοίκησης και διαχείρισής τους.

Το Διπλογραφικό Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής-Κοστολόγησης εφαρμόζεται κατ” αναλογία των δήμων στα δημοτικά ιδρύματα, τα ΝΠΔΔ και τους συνδέσμους τους, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών.

Ρυθμίζονται τα δάνεια των ΔΕΥΑ χωρίς να παρακρατούνται οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των οικείων δήμων, που είχαν παράσχει τη σχετική εγγύηση για τη συνομολόγησή τους.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης για ταμειακή υπηρεσία οι μικροί πληθυσμιακά δήμοι και οι δήμοι με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Παρέχεται υποχρεωτικά διοικητική εξυπηρέτηση για την ταμειακή υπηρεσία από δήμο που θα ορίσει ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, παραχώρησης, σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για ανταποδοτικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (όπως φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων κ.α.) με εκχώρηση ή ενεχύραση των συναφών τελών, προκειμένου να αποφεύγουν τη σύναψη δανείων. Για τη σύναψη απαιτείται απόφαση από τα 2/3 του δημοτικού συμβουλίου.

Με τη διάταξη, σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, διευκολύνεται η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και χρηματοδοτήσεων όπως από το «Jessica».

Ορίζεται στο 18% το ποσοστό για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος, διατηρουμένων των κρατήσεων υπέρ τρίτων, στα έργα που που εκτελούν οι δήμοι από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Εισάγεται δυνατότητα καταβολής τέλους στους ΟΤΑ από επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε ισόποσες δόσεις και παροχή της άδειας εφόσον έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% της οφειλής. Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών. Η εκπρόθεσμη καταβολή έστω και μιας δόσης επιφέρει αυτοδίκαια ανάκληση της άδειας. 

Παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις.

Επαναφέρεται στους δήμους η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών και ρυθμίζεται η αναδρομικότητα των παρατάσεων των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, δεδομένου ότι η έναρξη των δρομολογίων για το σχολικό έτος 2013-2014 δεν είναι πρακτικά εφικτό να αντιμετωπισθεί έγκαιρα. Επίσης, ρυθμίζεται η σίτιση των μαθητών των μουσικών γυμνασίων. Προβλέπεται αναστολή του ειδικού τέλους ταφής για τους δήμους, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί οι Περιφερειακοί Σύνδεσμοι Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) και δεν έχουν ολοκληρωθεί τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Τέλος, εισάγεται η υποχρεωτική παροχή από τους δήμους, υπηρεσιών δωρεάν πρόσβασης στο Ιντερνετ σε πολυσύχναστους δημόσιους εξωτερικούς χώρους.πηγή