Τρίτη 25 Μαρτίου 2014

1821


 "Ως πότε παλικάρια, θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σα λιοντάρια, στες ράχες στα βουνά; Κάλλιο είναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνους, σκλαβιά και φυλακή."
 
Ο Θούριος του Ρήγα Φερραίου Βελεστινλή - Νίκος Ξυλούρης