Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Tην Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Έχουμε χάσει την μπάλα με τα αλλεπάλληλα Δημοτικά Συμβούλια που γίνονται ή δεν γίνονται, και τα θέματα που επανέρχονται, επόμενος σταθμός  την Τρίτη 26 Ιουνίου  2012 και ώρα 18.00. Στο Δημαρχείο Κερατσινίου θα γίνει η  19η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας. 
Τα θέματα είναι κυρίως διαχειριστικά, τροποποιήσεις, εγκρίσεις έργων, απόφαση για το πρόγραμμα "Αθλητικό  Καλοκαίρι" που έχει  ήδη ανακοινωθεί από 12/6 στην ιστοσελίδα του Δήμου κ.αλ. 
Μεταξύ των άλλων επανέρχεται το θέμα για χρηματοδότηση της ΔΗΚΕΠΑ και ευχόμαστε να ληφθεί οριστική απόφαση και να στηριχτεί η επιχείρηση και οι εργαζόμενοι!

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ», ΣΤΟ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 

ΘΕΜΑ 2ο: 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.

ΘΕΜΑ 3ο: 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2012. 

ΘΕΜΑ 4ο: ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΗΣ 3ης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ. 

ΘΕΜΑ 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ (ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΠΑΣΣΑΛΗ) 

ΘΕΜΑ 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΓΩΓΟΥΣ (ΕΤΟΥΣ 2006) 

ΘΕΜΑ 7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» (Α.Μ.: 12/23-4-2012). 

ΘΕΜΑ 8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ» (Α.Μ.: 11/23-4-2012). 

ΘΕΜΑ 9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 

ΘΕΜΑ 10ο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ . (ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ). 

ΘΕΜΑ 11ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ THΣ ΟΔΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ. (ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ) 

ΘΕΜΑ 12ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Δ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ. (ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ). 

ΘΕΜΑ 13ο: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΜΕΑ , ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ. 

ΘΕΜΑ 14ο: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΜΕΑ , ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ. 

ΘΕΜΑ 15ο: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΜΕΑ , ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ. 

ΘΕΜΑ 16ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.210,00 €. 

ΘΕΜΑ 17ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. 

ΘΕΜΑ 18ο: ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. (ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 14-6-2012). ΕΓΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. 

ΘΕΜΑ 19ο: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΚΕΠΑ. (ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 14-6-2012). ΕΓΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.πηγή