Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 στο Δημοτικό Συμβούλιο θα παρουσιαστούν ο οικονομικός απολογισμός για το 2011 και η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων του Συμπαραστάτη του Δημότη

Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον... μέχρι και την Κυριακή βράδυ 24/6/12 δεν είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο ο οικονομικός απολογισμός και ούτε τον είχαν λάβει οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, ώστε να τον μελετήσουν και να έχουν άποψη κατά τη συνεδρίαση!
Ο Ζαχ. Ζούπης δήλωσε ότι η "Αναγέννηση" δεν θα συμμετάσχει στην συνεδρίαση εάν δεν παραλάβουν τα εισηγητικά οι Δημ. Σύμβουλοι,  αυτό άλλωστε προβλέπει και η νομοθεσία! Για να ψηφίσεις πρέπει να ενημερωθείς και να προετοιμαστείς...


Την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κερατσινίου θα γίνει ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με δύο πολύ σημαντικά θέματα!

Το πρώτο θέμα αφορά τα οικονομικά πεπραγμένα του Δήμου Κερατσινίου τη χρονιά που πέρασε το 2011. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τα έξοδα, τα έσοδα, το υπόλοιπο αν υπάρχει, το έλλειμμα αλλά και τους λόγους που δεν χρηματοδοτήθηκε η ΔΗΚΕΠΑ με τα μεγάλα προβλήματα και τους απλήρωτους εργαζόμενους,  και τυχόν άλλα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Δήμος τη χρονιά που πέρασε! 
Είναι γνωστά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι (κάποιοι με ιδιαίτερη επιτυχία). Η συμπιεσμένη χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η καθυστέρηση που δίδονται οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, οι δυσκολίες είσπραξης των ανταποδοτικών τελών είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι!
Επίσης έχει ενδιαφέρον να μάθουμε πως θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, αν υπάρχουν: με δάνειο; Με περικοπές; Και γιατί δεν αξιοποιήθηκε η δυνατότητα (έγινε σε πολλούς Δήμους) για δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όχι για λειτουργικές ανάγκες αλλά να πληρωθούν προμηθευτές και να πέσει χρήμα, και στην τοπική αγορά; (Θέλει το χρόνο αν αποφασιστεί τώρα) Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι τώρα πλέον δεν υπάρχει και η δυνατή αρχική πλειοψηφία για να περνάνε αποφάσεις δύσκολες!  
Με την ευκαιρία,  σίγουρα θα έρθει πάλι στη συζήτηση ότι ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας ήταν ο μοναδικός Δήμος της ευρύτερης περιοχής Πειραιά που δεν ήταν στο κόκκινο όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση και τέλος έχει ενδιαφέρον να ξανα διαβαστεί το άρθρο που δημοσιεύτηκε στη "σταγόνα" για τα οικονομικα του Δήμου, στο οποίο υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία για όσους συμμετάσχουν στη συζήτηση και όχι μόνο! εδώ

Το δεύτερο και πολύ σημαντικό θέμα είναι η Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη, ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του! 
Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης για την επίλυση των αιτημάτων-καταγγελιών των πολιτών, αν δόθηκαν λύσεις, αν είναι ικανοποιητική η ανταπόκριση των δημοτικών υπαλλήλων και της διοίκησης στις παρεμβάσεις του συμπαραστάτη ή ακόμα, αν προσέφυγε σε αυτόν κάποιος εργαζόμενος της ΔΗΚΕΠΑ, αλλά και κάποια στατιστικά για το είδος και την ποσότητα των αιτημάτων που υποβλήθηκαν και τις λύσεις που δόθηκαν, αλλά και ποια προβλήματα δεν κατάφερε να επιλύσει ο συμπαραστάτης του Δημότη!
Σύμφωνα με το Άρθρο 77 του Νόμου 3852/2010 ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. 
Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.
Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

ΥΓ. Ελπίζουμε να υπάρχει απαρτία και να γίνει η συνεδρίαση και να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα τελευταίων συνεδριάσεων. Άλλωστε γι΄αυτό δε ζήτησαν τη ψήφο μας οι Δημοτικοί Σύμβουλοι; Για να μας εκπροσωπούν και να ψηφίζουν ή να διαφωνούν και να μας ενημερώνουν και όχι να απουσιάζουν, κυρίως χωρίς λόγο ...άλλωστε παίρνουν και κάποια αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε κάθε συνεδρίαση!

ΘΕΜΑ 1ο: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2011 
ΘΕΜΑ 2ο: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2011πηγή