Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για την υλοποίηση προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)  στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 

30 Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Τρικωμία!
 Αιτήσεις μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Κανελλοπούλου 8, Άνω Λιόσια, Δήμος Φυλής, Τ.Κ. 13341

Αιτήσεις: 14 Ιουνίου 2012 και ως ημέρα λήξης η Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 και ώρες 09.00 – 14.30.