Κυριακή 17 Ιουνίου 2012

Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Τρικωμία!
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Κανελλοπούλου 8, Άνω Λιόσια, Δήμος Φυλής, Τ.Κ. 13341, απευθύνοντάς την στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Τρικωμία για την Π.Ε. Πειραιά, υπόψιν κ Γεωργίου Μαυροειδή (τηλ. επικοινωνίας: 210 2472773). Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. πηγή        προκήρυξη


Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων
5 μήνες
18
ΔΕ τεχνίτες πρασίνου
5 μήνες
5
ΔΕ χειριστής σκαπτικού μηχανήματος
5 μήνες
1
ΔΕ τεχνίτες υδραυλικοί
5 μήνες
6