Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

Τι είναι το UBI - Βασικό (άνευ όρων) εισόδημα;

Λεφτά για όλους – Τι είναι το UBI (Βασικό Άνευ Όρων Εισόδημα) – Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.
Πως θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις εργασιακές συνθήκες; Πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία που προκαλεί ο αυτοματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και να βελτιώσουμε την κοινωνία συνολικά; 
Μία ιδέα που ίσως φέρει επανάσταση.

 ...Πολύ καλό για να είναι αληθινό;