Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Στην Κομισιόν τα απόβλητα βυθοκόρησης του ΟΛΠ που πέφτουν στο Σαρωνικό


Χριστίνα Παπασταθοπούλου, efsn
Η απόρριψη αποβλήτων βυθοκόρησης με υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα από τον ΟΛΠ στο Σαρωνικό, κατά την κατασκευή της προβλήτας για κρουαζιερόπλοια, ήταν το θέμα ερώτησης που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πέτρος Κόκκαλης στη Κομισιόν.
 Στη ερώτησή του ο Π. Κόκκαλης ανάμεσα στ' άλλα σημειώνει ότι «τα απόβλητα αυτά δεν έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα από την πολιτεία ως προς την επικινδυνότητα τους, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, ούτε είναι γνωστή η ποσότητα τους».

Η Κομισιόν στην απάντηση της υπογραμμίζει ότι η ταξινόμηση των αποβλήτων βυθοκόρησης, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων, εξαρτάται από το αν παρουσιάζουν ιδιότητες που τα καθιστούν επικίνδυνα σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος III της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα (WFD). Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν οριακές τιμές συγκέντρωσης που ισχύουν για τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων μετάλλων. Ωστόσο, όπως σημειώνει, οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταξινόμησης των συγκεκριμένων αποβλήτων βυθοκόρησης.

Αναφέρει επίσης πως τα άρθρα 12 και 13 της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα, απαιτούν από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι αυτά υποβάλλονται σε ασφαλείς εργασίες διάθεσης χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον. Η οδηγία καθορίζει επίσης απαιτήσεις για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ωστόσο δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τη διαχείριση των ιλύων βυθοκόρησης.

«Επί του παρόντος, η Επιτροπή δεν διαθέτει ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία για να διαπιστώσει αν η διαχείριση του αναφερόμενου υλικού παραβιάζει την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα», συμπληρώνει.

Σημαντική είναι όμως και η αναφορά στην απάντηση της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία «ο φορέας εκμετάλλευσης που προκαλεί πραγματική ζημία στο περιβάλλον οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης και να αναλάβει όλες τις δαπάνες». Στην Ελλάδα, αναφέρει η Κομισιόν, αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της οδηγίας είναι το ελληνικό υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.