Κυριακή 13 Μαρτίου 2022

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και αναβαθμίζεται η ΝΑΦΘΑ


Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται το πρώην εργοστάσιο ΝΑΦΘΑ στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» , για χρηματοδότηση, το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου ΝΑΦΘΑ στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6,5 εκατ ευρώ (5,1 χωρίς ΦΠΑ). 
Οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 01/07/2022 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2023. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας.


Το έργο
Το οικόπεδο του πρώην βιομηχανικού κελύφους της «ΝΑΦΘΑ», ιδιοκτησίας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, συνολικού εμβαδού 8.861,05m², βρίσκεται επί της οδού Προποντίδος, στην περιοχή «Χαραυγή» της Δ. Ε. Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και οριοθετείται από την οδό Προποντίδος και την περιφερειακή οδό Κερατσινίου – Πειραιώς.

Τα κτίρια που προτείνονται να ανακατασκευστούν 
είναι το Κτήριο 3, εμβαδού 1.370 τ.μ., το οποίο διατάσσεται σε τρία επίπεδα και διαθέτει εσωτερικό αίθριο,
το Κτήριο 2, εμβαδού 711 τ.μ., που είναι ισόγειο μεγάλου ύψους με διώροφα τμήματα και υπόγειο, το Κτήριο 1’ , εμβαδού 15τ.μ που είναι ισόγειο
και το Κτήριο 1, εμβαδού 165τ.μ., που είναι διώροφο.
Τα παραπάνω κτήρια έχουν συνολικό εμβαδόν περ. 2.250 m². Επίσης, προβλέπεται η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου εντός του οικοπέδου, γύρω από τα συγκεκριμένα κτίρια, εμβαδού περ. 2.500 m², με σύγχρονα υλικά και προδιαγραφές για χρήση από ΑΜΕΑ.

Τονίζεται ότι η παρέμβαση θα αφορά επανάχρηση των υφιστάμενων κτισμάτων και δεν θα προστεθούν νέοι κτιριακοί όγκοι, ούτε θα αυξηθεί η δόμηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Η επιλογή της νέας χρήσης επηρεάζει την αναζωογόνηση της περιοχής και την αειφορική ανάπτυξη της πόλης και οφείλει να σέβεται τη σημασία και την αξία του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική λειτουργία και την κατασκευαστική δομή του.
Η επιλογή χρήσης με πολυλειτουργικό χαρακτήρα όπως είναι οι χώροι υποδοχής τέχνης, εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για παρεμβάσεις με σεβασμό Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής στην αξία του υφιστάμενου κελύφους και μπορούν να αναδείξουν το κτίριο στην ευρύτερη περιοχή.

Οι λειτουργίες που θα εγκατασταθούν θα είναι πολιτιστικού χαρακτήρα και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
– Χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων
– Εκθεσιακούς χώρους
– Χώρους διαδραστικής αναζήτησης / εκπαιδευτικής λειτουργίας
– Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
– Χώρους ενασχόλησης παιδιών
– Γραφειακούς χώρους (διοίκηση)
– Χώρους αναψυχής
– Βοηθητικούς χώρους


Στα πλαίσια των νέων δεδομένων που έχει ήδη εισάγει η Κλιματική Αλλαγή, είναι επιτακτική η δημιουργία κτηρίων χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος, ώστε η κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια βάση να είναι σε επίπεδα που να πιστοποιούνται σύμφωνα με διεθνή αναγνωρισμένα πρωτόκολλα περιβαλλοντικής αξιολόγησης (όπως LEED, BREEMS, SITES κλπ).
Συνεπώς θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε η μελέτη να συμπεριλαμβάνει στοιχεία περιβαλλοντικής και βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής με σύγχρονα υλικά και μεθόδους, αλλά και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Φυσικός φωτισμός και αερισμός σε συνδυασμό με σκίαση από τις ηλιακές ακτίνες και στοιχεία δροσισμού για τους καλοκαιρινούς μήνες είναι μερικά απαραίτητα στοιχεία για να καταστεί ο χώρος βιώσιμος, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας με γνώμονα τις επιπτώσεις τις Κλιματικής Αλλαγής και με μοναδικό κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος και την σωστή και περιβαλλοντικά Ορθή εξυπηρέτηση των πολιτών προτίθεται να κατασκευάσει και να πιστοποιήσει Περιβαλλοντικά το συγκεκριμένο Έργο.

Τα παραδοτέα της πράξης αφορούν την ανακατασκευή και επανάχρηση τμήματος του πρώην εργοστασίου της «ΝΑΦΘΑ» ως πολυχώρου πολιτισμού και αναψυχής για τον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Η απόφαση εδώ