Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019

Εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι


Δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι είχαν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του "άλλου δρόμου" και δεν έγιναν αντιδήμαρχοι ή δεν ανέλαβαν κάποια θέση ευθύνης ορίστηκαν από τον δήμαρχο ως άμισθοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, με θητεία από 15-10-2019 έως 02-09-2021. 
Ο δήμαρχος τους ανέθεσε, χωρίς δικαίωμα υπογραφής, την εποπτεία και συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου! 
 


Οι εντεταλμένοι που όρισε ο δήμαρχος είναι:

1. ΑΡΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Πολιτισμού
2. ΘΩΜΑΪΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού
3. ΚΑΨΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Τοπικής Επιχειρηματικότητας 
4. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΑΒΒΑ, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Περιβάλλοντος -Ανακύκλωσης
5. ΚΟΥΛΙΖΟ ΜΙΧΑΗΛ, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Ψηφιακής Πολιτικής
6. ΒΑΡΛΑ-ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Εντεταλμένη Δημ.Σύμβουλο Κ.Α.Π.Η. Υγείας
7. ΒΗΧΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Κοινωνικής Πρόνοιας
8. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Βιβλιοθηκών
9.ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΠΟΛΥΑΝΘΗ (ΠΩΛΙΝΑ), Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Η παρουσία εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων στη διοικητική δομή ενός Δήμου είναι απαραίτητη και βοηθά στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της διοίκησης, αρκεί να έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα και εκχωρημένες αρμοδιότητες. 
Το έργο των εντεταλμένων, τουλάχιστον όσων  λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων βρουν τον χρόνο να ασχοληθούν, μπορεί να είναι σημαντικό. Πρωτίστως είναι έργο που προσφέρεται χωρίς αμοιβή, οικειοθελώς, με μόνο όφελος την προσφορά στην πόλη.  Επιπλέον, εάν υπάρχει πρόγραμμα για υλοποίηση, δημοσιευμένο,  για το οποίο θα γίνει απολογισμός, και θα αποδοθούν τα του καίσαρος τω καίσαρι το έργο τους αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και ενδιαφέρον! 
Εάν όμως, είναι έργο "γενικών καθηκόντων", δηλαδή συντονισμός γενικώς, οι εντεταλμένοι, μετά την πρώτη εμπλοκή συνήθως αποσύρονται! Στην πορεία διαπιστώνουν ότι τα καθήκοντα τους μπλέκουν με αυτά των αντιδημάρχων και των προϊσταμένων, οπότε ο ρόλος τους είναι κυρίως τιμητικός. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Βέβαια, όλα κρίνονται στην πράξη και  εκ του αποτελέσματος! Σε κάθε περίπτωση καλή επιτυχία!

...
Στο μακρινό παρελθόν βέβαια,  υπήρξαν περιπτώσεις, όπου τομείς που ανέλαβαν  εντεταλμένοι σύμβουλοι ήταν ανακάλυψη δημάρχων για να ικανοποιηθούν φιλοδοξίες  και να κρατηθούν ισορροπίες.