Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

Κακά μαντάτα για τα οικονομικά των δήμων

Ακρως ανησυχητικό για τα οικονομικά των δήμων παρουσιάζεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2020 καθώς οι επιχορηγήσεις και δαπάνες παραμένουν σταθερές απαιτούνται όμως νέα πλεονάσματα για τους ΟΤΑ που δεν μπορούν να προκύψουν παρά μόνο από την φορολογία ανταποδοτικών. 
 
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΚΕΔΕ στην έκθεσή της για τις παρατηρήσεις επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού «συνεχίζεται η παράλογη απαίτηση δημιουργίας πλεονασμάτων που στο βασικό σενάριο ανέρχονται στα 49 εκατομμύρια € και σε αυτό με ενσωματωμένες τις παρεμβάσεις 194 εκατομμύρια €. 
Το ερώτημα που προκύπτει είναι: αφού οι επιχορηγήσεις δεν αυξάνουν, οι δαπάνες παραμένουν σχετικά σταθερές, πως θα δημιουργηθούν αυτά τα πλεονάσματα;
Η απάντηση που δίνει το προσχέδιο είναι με αύξηση των φορολογικών κυρίως των ανταποδοτικών εσόδων των ΟΤΑ».

Κατά τα άλλα η ΚΕΔΕ σημειώνει ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφορές σε σχέση με το 2019 στους ΚΑΠ.
Συνεχίζει η αυθαίρετη εφαρμογή του νόμου 3852/2010
Δεν υπάρχει μνεία για τα παρακρατηθέντα.
Δεν ενσωματώνονται οι αυξήσεις που προβλέπει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής.
Διατηρεί την υποχρέωση παραγωγής πλεονάσματος από τους ΟΤΑ
Διατηρεί τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου
Η ΤΑ δεν εντάσσεται στις αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης
Περιορίζει δραστικά το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων Ενώ προβλέπεται αύξηση των συνολικών εσόδων των φόρων που χρηματοδοτούν τους ΚΑΠ με θεσμοθετημένο ποσοστό δεν προβλέπεται καμιά αύξηση των ΚΑΠ.

Η ΚΕΔΕ μιλάει για συνέχιση της αυθαίρετης εφαρμογής των ΚΑΠ και ως προς την σύνθεση τους με την μη π.χ. εντάξει σε αυτούς των φορολογικών εσόδων από παρελθόντα οικονομικά έτη (ΠΟΕ)

Στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2019- 2020 που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή προβλέπεται ότι η αποδιδόμενοι πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση θα αυξηθούν το 2020 κατά 234 εκατομμύρια σε σχέση με αυτούς του 2019. Η αύξηση αυτή δεν εμπεριέχεται στο προσχέδιο.

Στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2020 δεν υπάρχει μνεία για την αποπληρωμή των παρακρατηθέντων εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκησης που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης τα οποία σήμερα έχουν φτάσει στα 27,5 εκ ευρώ.
Η ΚΕΔΕ υπενθυμίζει ότι το ύψος των παρακρατηθέντων έχει ήδη λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για το λόγο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη της άμεσης έναρξης των διαπραγματεύσεων με στόχο την αποπληρωμή τους.

Επίσης η ΚΕΔΕ τονίζει ότι σε μια χώρα που έχει υποφέρει επί σειρά ετών από την ύφεση το ζητούμενο είναι η ανάκαμψη και και ανάπτυξη
Για να προσελκυσθούν ιδιωτικές επενδύσεις θα πρέπει να έχουνε προηγηθεί δημόσιες επενδύσεις.

Η εκτέλεση του εθνικού σκέλους ΠΔΕ φέτος αναμένεται να είναι 20% μικρότερη από αυτήν που προέβλεπε ο κρατικός προϋπολογισμός του 2019.

Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ:
Πλήρη εφαρμογή του νόμου 3852 του 2010
Άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων και πρόβλεψη στον ΚΠ 2020 κατανομής της πρώτης δόσης των παρακρατηθέντων.
Εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ισοσκελισμένους και όχι πλεονασματικούς προϋπολογισμούς των δήμων.
Γενναία αύξηση του ΠΔΕ με συμμετοχή σε αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης ανάλογη με αυτή των ευρωπαϊκών κρατών.
Συνεχής και επιτάχυνση διαδικασιών και ενίσχυση με νέους πόρους και αντικείμενα του προγράμματος Φιλόδημος
Μείωση των επιτοκίων δανεισμού των δήμων από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων