Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

Τα άρθρα του νομοσχεδίου για την κατάργηση σχολικών φυλάκων, δημοτικής αστυνομίας...

Την κατάργηση της ειδικότητας των σχολικών φυλάκων και των θέσεων των δημοτικών αστυνομικών στους δήμους  με βάση τη συμφωνία με την τρόικα... (άρθρα 80 και 81) 
Η κατάργηση της ειδικότητας των σχολικών φυλάκων γίνεται άμεσα (από την έναρξη ισχύος του νόμου), ενώ των θέσεων των δημοτικών αστυνομικών στους δήμους από 23/9/2013.
Παράλληλα καθορίζεται ότι  οι αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομία ασκούνται από την 23η.9.2013 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ), ενώ προβλέπεται ότι οι αρμοδιότητες που έχουν έσοδα ασκούνται από άλλους υπαλλήλους του δήμου: «Η  μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές. Τα  έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και  να εισπράττονται από τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους.  Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητά τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά. 
 «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήμου,  κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου. Με την ίδια απόφασή του δημοτικού συμβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών».  Το νομοσχέδιο