Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο! Μεταφορά του προγράμματος ΑMEA, και ...ΚΟΙΝΣΕΠ!Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 29 IOYΛIOY 2013 και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κερατσινίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με 23 θέματα, σύμφωνα με πρόσκληση που κοινοποίησε ο Ζαχ. Ζούπης!
Τα θέματα τα οποία αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον είναι η μεταφορά του προγράμματος ΑΜΕΑ από τη ΔΗΚΕΠΑ στον Δήμο και η παραχώρηση της χρήσης του κολυμβητηρίου στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Αθλητική Κολυμβητική Ακαδημία Κερατσινίου-Δραπετσώνας».
Και τα δύο θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά μιας και, όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αμεα έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα όλο το προηγούμενο διάστημα με τα προβλήματα της ΔΗΚΕΠΑ, το δε  κολυμβητήριο τον προηγούμενο χρόνο δεν λειτούργησε.

Είναι σημαντικό, το θέμα της μεταφοράς του προγράμματος των Αμεα, να τεκμηριωθεί νομικά (στο εισηγητικό αναφέρονται κάποιοι νόμοι), γιατί οι νόμοι στην πατρίδα μας το τελευταίο διάστημα "αλλάζουν με ταχύτητα φωτός", ώστε η απόφαση για μεταφορά στο δήμο να είναι μια τυπική διαδικασία, αφού υπάρξει πρόβλεψη για ρύθμιση των εκκρεμοτήτων προς τους εργαζόμενους. Άλλωστε έχει παλαιότερα γίνει και σε άλλους δήμους η μεταφορά προγράμματος Αμεα για το διάστημα έως ότου ολοκληρωθεί η σύμβαση πρόσληψης για κάθε πρόγραμμα. Η εύλογη ερώτηση είναι γιατί αυτή η καθυστέρηση, αφού οι νόμοι που μνημονεύονται προ-υπήρχαν και γιατί τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού,  29 Ιουλίου και όχι πριν ένα χρόνο; Ίσως οι ειδήμονες γνωρίζουν κάτι περισσότερο, και δεν πιστεύουμε τους «κακοπροαίρετους» οι οποίοι λένε, ότι λόγω της απολύτου αναγκαιότητας για λύση στο χρόνιο πρόβλημα, είναι το δόλωμα για να έρθουν οι σύμβουλοι στη συνεδρίαση σε αυτή τη δύσκολη ημερομηνία...
Για το άλλο σημαντικό θέμα (2ο), την προγραμματική σύμβαση με ΚΟΙΝΣΕΠ, οι γνώμες διίστανται. Σε δήμους που εφαρμόστηκε υπάρχουν προβλήματα και αντιπαράθεση, καθώς οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι ΚΟΙΝΣΕΠ ανοίγουν την πόρτα στην ιδιωτικοποίηση των δήμων και άλλοι πιστεύουν ότι οι ΚΟΙΝΣΕΠ αποτελούν ανάχωμα στην παραχώρηση δημόσιων υπηρεσιών στην αγορά αφού οι ΚΟΙΝΣΕΠ δεν έχουν κέρδη, ανήκουν στους ίδιους τους εργαζόμενους και επιδοτούνται αν συσταθούν από άνεργους. (εδώ)  Σε κάθε περίπτωση οι λεπτομέρειες της προγραμματικής συμφωνίας παραχώρησης, η εμπειρία για αθλητικά προγράμματα, εάν έχουν σχέση με το αντικείμενο, αυτών που ίδρυσαν την ΚΟΙΝΣΕΠ, η ύπαρξη ελεγκτικών μηχανισμών, θα είναι παράγοντες σταθερότητας και μακροημέρευσης μιας τέτοιας πρωτοβουλίας.
Ακόμα υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το 4ο: «Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας…». Ο Δήμος αναζητεί χώρο για ενοικίαση! Ο χώρος της ΝΑΦΘΑ γιατί δεν μπαίνει στον σχεδιασμό αντί να πληρώνει ενοίκιο ο Δήμος; Ανήκει στον Δήμο και έχει ρημάξει, είναι ευκαιρία να αξιοποιηθεί!
Υπάρχουν και άλλα θέματα κάποια ίσως σημαντικά κάποια διαχειριστικά, το θέμα είναι να προσέλθουν οι δημοτικοί σύμβουλοι και να γίνει η συνεδρίαση! Παρακάτω η ημερήσια διάταξη και τα εισηγητικά για ΑΜΕΑ και ΚΟΙΝΣΕΠ.


Τα σχετικά εισηγητικά προς τους δημοτικούς συμβούλους αναφέρουν:

<ΘΕΜΑ: «Μεταφορά Προγράμματος ΑΜΕΑ στον ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 
Με την παράγραφο 2α του άρθρου 112 του ν. 3852/ 2010 που προστέθηκε με την παρ 4 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 ορίζονται τα εξής:
«2α. Συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα ή προγράμματα που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους και υλοποιούνται από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ή υλοποιούνταν από επιχειρήσεις οι οποίες συγχωνεύτηκαν ή λύθηκαν, μπορεί να μεταφέρονται σε κάθε έναν εξυπηρετούμενο δήμο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται σε αυτόν ή σε κοινωφελή επιχείρηση του δήμου ή στην περιφέρεια ή στην επιχείρηση αυτής που αναλαμβάνει την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης που λύεται ή συγχωνεύεται, εφόσον τα παραπάνω νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις προβλέπονται ως δυνητικοί φορείς υλοποίησης των σχετικών υπηρεσιών, από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση εκάστου προγράμματος. Η  μεταφορά των προγραμμάτων στους ανωτέρω φορείς γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κάθε εξυπηρετούμενου δήμου ή του περιφερειακού συμβουλίου. Τα  μεταφερόμενα προγράμματα συνεχίζουν να υλοποιούνται από τους ανωτέρω φορείς, οι οποίοι θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τα προγράμματα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται όσα απορρέουν από τις συμβάσεις έργου ή από τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους. Οι συμβάσεις αυτές ανανεώνονται ή παρατείνονται, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, από 1.1.2011. Το  προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων, μεταφέρεται με την ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η δε σύσταση των αντίστοιχων θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του διάδοχου φορέα, αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία του.»

 Η Δημοτική Επιχείρηση ΔΗΚΕΠΑ που δημιουργήθηκε από την συγχώνευση των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων των Δήμων Κερατσινίου-Δραπετσώνας (ΦΕΚ 1295/τ.Β΄/16-6-2011 ), σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, παρέλαβε, ως διάδοχος, να υλοποιήσει πρόγραμμα ΑΜΕΑ, όπως εγκρίθηκε με τις αριθ. 879/13-11-2009, 1005/18-11-2009, 119/2-12-2009, 1192/22-12-2009, 1083/22-12-2009, 185/5-3-2010, 186/16-3-2010 και 187/31-3-2010 αποφάσεις υπαγωγής του ΟΑΕΔ στις συγχωνευθείσες Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ΔΗΚΕΠΟΚ, ΔΗΚΕΠΑΚ και ΔΗΚΕΠΡΟΚ. Επειδή, οι υπάλληλοι που εντάχθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, απασχολούνταν σε δράσεις που αφορούσαν την διοικητική υποστήριξη, την φύλαξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων, την καθαριότητα, τις δημόσιες σχέσεις, τα πολιτιστικά κ.λ.π.  και έχει λήξει η επιχορήγηση τους από τον ΟΑΕΔ και ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας έχει ανάγκη τέτοιου  προσωπικού, προτείνεται η μεταφορά του προγράμματος στον Δήμο.
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προβλέπεται ως δυνητικός φορέας υλοποίησης του προγράμματος σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 16445/530/ 09-09-2011 (ΦΕΚ 2286/τ.β΄/13-10-2011) η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ 20537/752/18.10.2010 (ΦΕΚ 1663/τ.β΄/19-10-2010) με την οποία επιχειρήσεις των ΟΤΑ είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγησης για απασχόληση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
Επειδή πολλές απ΄ αυτές τις επιχειρήσεις συγχωνεύθηκαν ή λύθηκαν, και οι ανάγκες διαφοροποιήθηκαν,  με την τροποποίηση της Απόφασης (ΦΕΚ 2286/τ.β΄/13-10-2011) παρέχεται η δυνατότητα, μεταφοράς ΑΜΕΑ που απασχολούνταν μέσω του προγράμματος αυτού, στο Δήμο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που υπάγεται στο Δήμο.
Ενόψει των ανωτέρω & έχοντας υπόψη: την παράγραφο 2α του άρθρου 112 του ν. 3852/ 2010 που προστέθηκε   με την παρ 4 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011
την ΚΥΑ οικ. 16445/530/09-09-2011 (ΦΕΚ 2286/τ.β΄/13-10 -2011) η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ 20537/752/18.10.2010 (ΦΕΚ 1663/τ.β΄/19-10-2010),
την υπαγωγή της ΔΗΚΕΠΟΚ, της ΔΗΚΕΠΑΚ και της ΔΗΚΕΠΡΟΚ στο Πρόγραμμα, όπως εγκρίθηκε με τις αριθ. 879/13-11-2009,     1005/18-11-2009, 119/2-12-2009, 1192/22-12-2009, 1083/22-12-2009, 185/5-3-2010, 186/16-3-2010, 187/31-3-2010,
το πρόγραμμα  ΑΜΕΑ το οποίο περιήλθε στην Επιχείρηση ΔΗΚΕΠΑ, ως καθολικός διάδοχος, από τη ΔΗΚΕΠΟΚ, τη ΔΗΚΕΠΑΚ και τη ΔΗΚΕΠΡΟΚ,
την ανάγκη του Δήμου σε  προσωπικό με εμπειρία ,
το γεγονός ότι ο Δήμος μπορεί να είναι φορέας υλοποίησης του προγράμματος αυτού σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του προγράμματος,
την ανάγκη να συνεχιστεί το ανωτέρω πρόγραμμα 
Προτείνω : α) την μεταφορά του προγράμματος ΑΜΕΑ, όπως αναφέρεται παραπάνω, στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας β) το μεταφερόμενο πρόγραμμα να συνεχίζει να υλοποιείται α ό τον Δήμο που θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από το πρόγραμμα αυτό γ) το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, να μεταφερθεί στον Δήμο.><ΘΕΜΑ: Έγκριση συνεργασίας καθώς και όρων Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, η οποία να παρέχει υπηρεσίες αθλητικού χαρακτήρα. 
Η έλλειψη έγκρισης συμβάσεων εξειδικευμένου προσωπικού για την εύρυθμη, επαρκή και συνεπή λειτουργία του κολυμβητηρίου, έχει επιφέρει την αναστολή λειτουργίας των δομών του. Συνέπεια αυτού είναι η δυσαρέσκεια των συνδημοτών μας, οι οποίοι το χρησιμοποιούσαν ως χώρο άθλησης και αναψυχής έως και πέρυσι και ουσιαστικά η επαναλειτουργία του αποτελεί δική τους επιθυμία. 
Προκειμένου να συνεχισθεί η λειτουργία του κολυμβητηρίου προτείνουμε συνεργασία μεταξύ του Δήμου και Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, η οποία να εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών αθλητισμού, στα πλαίσια σύναψη προγραμματικής σύμβασης.
Η προγραμματική σύμβαση η οποία θα συναφθεί, θα αφορά στη εφαρμογή προγράμματος στήριξης, λειτουργίας και ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών του κολυμβητηρίου, απασχόλησης του προσωπικού του Δήμου και φροντίδας των εγκαταστάσεών του.
Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας θα είναι σε θέση να επαναλειτουργήσει επιτυχώς το κολυμβητήριο, υπό την δικαιοδοσία του.
Για την υλοποίηση των κοινών στόχων του Δήμου και της Κοιν.Σ.Επ, η τελευταία αναλαμβάνει να στελεχώσει τις δομές του κολυμβητηρίου με το κατάλληλο προσωπικό ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα στους χώρους του και ο Δήμος αναλαμβάνει μέρος του κόστους υλοποίησης της δράσης για τον αθλητισμό, το οποίο θα εξειδικευθεί στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης. 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Κοιν.Σ.Επ., η οποία θα προκύψει από διαδικασία επιλογής κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος, καθώς και την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης η οποία θα συναφθεί. Καλείται επίσης να ορίσει επιτροπή παρακολούθησης του έργου και να εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει την προγραμματική σύμβαση.>


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο:ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΚΕΠΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100 ΤΟΥ Ν. 3852/2010, ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

ΘΕΜΑ 3ο:  6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΘΕΜΑ 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 194 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81.

ΘΕΜΑ 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.:6η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013), 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013) ΑΠΟΣΥΡΘΕΝ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΘΕΜΑ 6ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ Ε.Κ.Κ.Α. ΚΑΙ ΤΟ Κ.Α.Α.Π.Α.Α.     

ΘΕΜΑ 7ο :      ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ. (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 298/2012, Η ΟΠΟΙΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.) ΑΠΟΣΥΡΘΕΝ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
ΘΕΜΑ 8ο :ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Δ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ. (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ 299/2012, Η  ΟΠΟΙΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.) ΑΠΟΣΥΡΘΕΝ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΘΕΜΑ 9ο :ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ. (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ 301/2012, Η ΟΠΟΙΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.) ΑΠΟΣΥΡΘΕΝ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΘΕΜΑ 10ο :ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ. (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ 302/2012, Η ΟΠΟΙΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ Δ.Σ.) ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΘΕΜΑ 11ο:ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΣΠΟΡΟΥ, ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2013, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.) ΑΠΟΣΥΡΘΕΝ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΘΕΜΑ 12ο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΤΑΧΙ. ΘΕΜΑ THΣ 21ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΦΕΡΕ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΘΕΝ ΘΕΜΑ ΤΗΣ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ 13ο :  ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ κ. ΧΑΣΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΡΘΕΝ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

ΘΕΜΑ 14ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε΄ΚΑΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ 116 ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΘΕΜΑ 15ο :  ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΣΟΥ 690,35€

ΘΕΜΑ 16ο :  ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΣΟΥ 1.210,00€
ΘΕΜΑ 17ο:ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΓΚΙΩΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ. (Απόφαση 48/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΘΕΜΑ 18ο : ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ. (Απόφαση 54/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΘΕΜΑ 19ο : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ.

ΘΕΜΑ 20ο :   ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

ΘΕΜΑ 21ο:ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 23 – 24/7/2013

ΘΕΜΑ 22ο:ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση 50/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΘΕΜΑ 23ο : ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FUTURE LIBRARY, ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ / MEDIA Lab» ΜΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.