Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κερατσινίου θα συνεδριάσει εκτάκτως το δημοτικό συμβούλιο.  
Δεν έγινε κάτι "τρομερό" για έκτακτη συνεδρίαση, απλώς, σύμφωνα και με την ανακοίνωση στη διαύγεια, η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών
Η ανακοίνωση για τη συνεδρίαση δημοσιεύτηκε 29-10-2019!  Πιθανόν οι δημοτικοί σύμβουλοι να γνώριζαν για την έκτακτη συνεδρίαση από προφορική ενημέρωση, οπότε όλα καλά. Υπάρχει, βέβαια, η απορία για την παρέλευση των χρονικών ορίων! Σαν να μην έχει βρει τον βηματισμό της η δημοτική αρχή τη νέα περίοδο της θητείας της. 
...
Μεταξύ άλλων στα θέματα της συνεδρίασης υπάρχουν:
α. ο ορισμός διοικητικών συμβουλίων  στις σχολικές επιτροπές, θέμα για το οποίο είχαν αποχωρήσει οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο και 
β. η εκλογή αντιπροσώπων για το συμβούλιο του διαδημοτικού νεκροταφείου, το οποίο βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση και με την έννοια αυτή το θέμα είναι υπερεπείγον! Τουλάχιστον αυτοί που θα εκλεγούν να προσπαθήσουν να βάλουν μια τάξη...

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 94/2019

ΘΕΜΑ 2ο: ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΩΝ -ΜΕΛΩΝ ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ

ΘΕΜΑ 4ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ.

ΘΕΜΑ 5ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ. η πρόσκληση εδώ